Koulusovittelu

Sovittelumalli:

Kangasalan perusopetuksen kouluissa on käytössä koulusovittelumalli oppilaiden välisten riita- ja kiusaamistilanteiden selvittelyyn.

Koulusovittelu on tarkoitettu vakavampien tilanteiden käsittelyyn ja siitä tehdään kirjaukset Wilma-järjestelmään.

Koulusovittelusta tiedotetaan osallisten huoltajia Wilma-viestillä ja / tai puhelimitse.

Tietosuojasäädösten takia koulu ei voi luovuttaa riita- tai kiusaamistapauksen muiden osapuolien nimi- tai muita henkilötietoja yksittäisen oppilaan huoltajille.

Kun koulussa tulee ilmi ristiriita tai kiusaamistilanne:

1. Tapauksen tiedoksi saanut aikuinen tiedottaa asiasta oppilaan vastuuopettajalle (luokanvalvojalle).

2. Selvitetään, onko tapauksella aikaisempaa historiaa, ja jos on, niin kuinka asiaan on reagoitu koulun henkilökunnan toimesta.

3. Ensikertaisessa asiassa luokanopettaja (luokanvalvoja)  / aineenopettaja pitää tapauksesta puhuttelun tai kasvatuskeskustelun. Tämä tehdään tarvittaessa yhteistyössä koulun sovittelutiimin jäsenen kanssa. Asiasta tiedotetaan kotiin ja keskustelu kirjataan Wilmaan kasvatuskeskustelu-lomakkeelle tai tuntimerkintöihin. Tapausta käsitellyt opettaja huolehtii tapauksen seurannasta.

4. Tarvittaessa asia siirretään koulusovittelutiimin hoidettavaksi. Koulusovittelu on kolmivaiheinen ja sitä hoitaa koulun koulusovittelutiimi.