Liikkuva koulu

Kirkkoharjun koulu on mukana valtakunnallisessa Liikkuva koulu –hankkeessa, jonka tavoitteena on luoda aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Liikkuvassa koulussa on tärkeää:

• Oppilaiden osallisuus ja aktiivinen oppiminen
• Lisää liikettä – vähemmän istumista
• Liikkua koulussa sekä koulumatkoilla

Kirkkoharjun koulussa aktiivisia ja viihtyisiä koulupäiviä pyritään luomaan rakentamalla koulupäivien rakenne niin, että oppilailla on mahdollisuus pitkään välituntiin, jolloin jää enemmän aikaa leikeille ja peleille. Lisäksi on panostettu välituntivälinevuokraamoon sekä vertaisohjaajien (oppilaiden, jotka ohjaavat välituntiliikuntaa) kouluttamiseen. Koulumme osallistuu liikunnallisiin tempauksiin sekä esimerkiksi olympialaisten kaltaisiin teemaviikkoihin.