Koulun esittely

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta ja kansallista lainsäädäntöä. Keräämme henkilötietoja vain perustellusti. Käsittelemme henkilötietoja asianmukaisesti, luottamuksellisesti ja turvallisesti sekä rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. https://www.kangasala.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/asiointi/tietosuoja/tietosuojaselosteet/

Kansainvälisyys

Lukuvuosina 2019-2022 Pikkolan koulussa on käynnissä Erasmus KA2 –projekti Living Together, Learning Together. Kumppanit IES Reyes Católicos  –koulusta Espanjan Ejeasta vierailivat Kangasalla alkuvuodesta 2020. Projektin oppilastyöt liittyvät kouluviihtyvyyteen, nettikiusaamiseen ja turvalliseen somen käyttöön.  

 

 

Erasmus-projektiin liittyvä raportti sosiaalisen median käytöstä espanjalaisten koululaisten ja Pikkolan ysiluokkalaisten välillä: Tulokset 

 

Pikkolan koulussa pyörii vuosittain erilaisia kansainvälisyysprojekteja, joihin liittyy viikkovaihto. Vaihto toimii vastavuoroisuusperiaatteella, eli oppilas majoittaa ulkomaalaisen nuoren viikoksi kotiinsa, ja vastaavasti hän pääsee viikoksi tutustumaan kyseisen nuoren kotiin ja koulunkäyntiin jossakin toisessa maassa.

Pikkolan koulun saksanlukijoilla on säännöllistä vierailuyhteistyötä Gymnasium Bad Königshofen -koulun kanssa. Lukuvuonna 2017-2018 aloitettu Suomi-Saksa -yhteistyö jatkuu aktiivisesti.

 

 

Oppilas voi myös valita valinnaisaineekseen kansainvälisyyskurssin, jolla tutustutaan eri maiden kulttuureihin ja harjoitellaan yhteistyötä eurooppalaisten nuorten kanssa. Kansainvälisyyskurssilla toteutetaan mahdollisuuksien mukaan viikkovaihto jonkin eurooppalaisen koulun kanssa. Lukuvuonna 2018 – 2019 suunnattiin espanjalaisen IES Reyes Católicos -koulun vieraaksi.

 

Pikkolalaisilla on kumppanikoulu myös Japanissa, Hikashikawa Junior High School. Lukuvuonna 2018-2019 oli japanilaisten vuoro vierailla Pikkolassa.

Pikkolan koulun kansainvälisyystoiminta pohjautuu opetussuunnitelmaan ja Kangasalan kunnan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion yhteiseen kansainvälisyys- ja globaalikasvatussuunnitelmaan.

Oppilasagenttitoiminta

OppilasAgentti-toimintamallissa valjastetaan oppilaiden teknologiaosaaminen koko koulun TVT-käytön hyväksi. Olemme mukana luomassa valtakunnallista vertaistuellista toimintamallia, joka toimii samalla opettajien tukena opetusteknologian hyödyntämisessä opetuksessa. Monella oppilaalla on hyvät ja monipuoliset teknologiavalmiudet ja ennen kaikkea aitoa intoa kehittää niitä entisestään. Toiminnasta hyötyvät kaikki ja yhdessä saadaan myös enemmän aikaiseksi.

Pikkolan koulun agenteilla on lukuvuosittain muutamia isompia tapahtumia sekä koulutuksia ja toiminta perustuu puhtaasti vapaaehtoisuuteen. Agentteja on koulussamme tällä hetkellä viitisentoista kappaletta.

Lisää toiminnasta oppilasagentti.fi -sivustolta.

 LUMA-kehittämiskoulu

Pikkolan koulu on LUMA-kehittämiskouluna aktiivisesti yhteisöllisesti kehittämässä luonnontieteiden opetusta yhteistyössä päiväkotien, koulujen, elinkeinoelämän ja eri organisaatioiden kanssa. Päätavoitteena on tukea nuorten innostusta ja opiskelumotivaatiota matematiikkaa, luonnontieteitä ja teknologiaa kohtaan sekä kehittää näiden aineiden opetuksen ja oppimisen laatua. Lue lisää: LUMA2020-Ohjelma

Hobbarit

​Pikkolan koulu on Liikkuva koulu. Toiminnan tavoitteena on luoda aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Hobbari-toiminnan ideana on tutustuttaa uudet 7.luokat koulun liikuntamahdollisuuksiin sisällä ja ulkona sekä innostaa koko koulua liikkumaan välitunneilla. Koulun hobbari-ryhmään kuuluu lähes 30 oppilasta, ja se järjestää ohjelmaa välitunneille yhdessä koulun aikuisten kanssa. Oppilailla on käytössään pelivälineitä ulkovälitunneille ja sisävälitunneilla liikettä lisäävät pingispöytä, ilmakiekkopöytä ja jalkapallopelipöydät. Hobbarit saavat tehtäväänsä HLU:n koulutuksen.

Tukioppilastoiminta

Tukioppilastoiminnan tavoitteenaon edistää toiset huomioivaa käyttäytymistä, luoda koulun yhteishenkeä, torjua yksinäisyyttä ja lisätä nuorten osallisuutta koulussa.

Tukioppilaat ovat vapaaehtoisia nuoria. Toimintaan on mahdollista tulla mukaan seitsemännen luokan keväällä. Tukarit auttavat mm. seitsemäsluokkalaisten kouluun tutustumisessa ja ryhmäytymisessä, kehittävät tempauksia ja välituntitoimintaa, pitävät koulun kioskia yhdessä oppilaskunnan edustajien kanssa ja tekevät yhteistyötä koulun hyvinvointityöryhmän kanssa.

Syksystä 2019 lähtien tukioppilastoiminta on mahdollista valita yhdeksännellä luokalla myös valinnaisaineeksi. Valinnaisainekurssilla on enemmän aikaa opetella itsetuntemusta, ryhmässä toimimista ja ryhmän ohjaamisen taitoja.

Oppilaskunta

Pikkolan koulun oppilaskunnan hallitus edustaa koko koulun oppilaskuntaa, johon kuuluvat tietenkin kaikki oppilaat. Hallitukseen valitaan joka vuosi uusia seitsemäsluokkalaisia, jotka luokat ovat valinneet omiksi edustajikseen.

Oppilaskunnan hallitus kerää rahaa kioskitoiminnalla ja diskojen järjestämisellä. Nämä molemmat ovat samalla myös koulun viihtyvyyttä lisääviä tekijöitä. Oppilaskunta myös tukee koulun hyödyllisiä hankkeita, kuten kielten ryhmien ulkomaanmatkoja ja erilaisten tapahtumien bändien ja palkintojen maksamista. Oppilaskunnan hallituksen jäsenet järjestävät monenlaisia kilpailuja ja teemaviikkoja kouluun, jotta oppilailla olisi koulun ohessa mukavaa yhteishenkeä parantavaa tekemistä. Hallitus järjestää myös keväisin yhdeksäsluokkalaisten gaalan. Koulun kehittämistyöryhmä, jonka tehtävänä on mm. parantaa koulun viihtyvyyttä, ottaa pari kertaa vuodessa hallituksen jäsenistä muutamia mukaan palavereihinsa. Oppilaskunnan hallitus tuo sinne mukanaan oppilaiden ideoita ja mielipiteitä, ja koittaa saada koulua muovatuksi myös oppilaskunnan mielen mukaiseksi.

Oppilaskunnan hallitus on siis yhdysside koulun henkilökunnan ja oppilaskunnan välillä.