Tietosuojaselosteet

Strateginen johto

Konserni- ja tukipalvelut:

 

Kangasalan kaupungin toimialojen järjestämien etätapahtumat, Microsoft Teams

Kuntarekry.fi – rekrytointijärjestelmä

Luottamushenkilöiden sähköinen kokousympäristö

Luottamushenkilörekisteri

Sidonnaisuusrekisteri

Surveypal kyselyt ja mobiilipelit

Tapahtumien osallistujat ja tapahtumien toteutukseen osallistuvat yhteistyökumppanit

Telia puhepalvelut

Tweb asian- ja asiakirjanhallintajärjestelmä

Vaaliluettelot

www.kangasala.fi lomakejärjestelmä

Ceepos-verkkokauppa

 

Sivistyskeskus

Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut :

eVaka

Päikky

Vaka Effica

Varda

Vakander


Opetus- ja koulutuspalvelut:

MultiPrimus, kouluhallintojärjestelmä

Onni-turvallisuusilmoitukset

Koululaisten iltapäivätoiminta

 

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut:

Kirjastopalvelut

Liikuntapalvelut

Nuorisopalvelut

Taidetila Terran näyttelyhakijat

Hellewi -ilmoittautumisjärjestelmä

Avustukset, apurahat ja stipendit

Vuokrattavien tilojen ja alueiden asiakasrekisteri

 

Tekninen keskus

Ateria- ja siivouspalvelut

Ateria- ja siivouspalvelujen asiakasrekisteri

 

Maankäytön palvelualue:

Asema- ja yleiskaavoitus sekä muut maankäytön selvitykset ja suunnitelmat

Asianosaisen kuuleminen erillisessä tonttijaossa

Asumisoikeusjärjestysnumerorekisteri

Asumisoikeushakemukset

Kiinteistönomistajien nimi- ja yhteystiedot

Korjaus- energia- ja terveyshaitta-avustushakemukset

Osoiterekisteri

Riistakamera parkkitalon katolla

Suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamislupapäätökset

Vesihuoltolaitosten toiminta-aluepäätökset

Facta kuntarekisteri – väestöosa

Facta kuntarekisteri – kiinteistöosa

Maanhankintarekisteri

Maankäyttösopimukset

Maanluovutus

Maanvuokrasopimukset

Tonttihakemukset

Tontinjaot

Yksityisten tonttipörssi

Yksityistierekisteri

 

Rakentamisen palvelualue:

Haahtela-ohjelmat

Henkilöstöluettelo Rakentamisen palvelualueen rakennustyömailla

Katujen ja muiden yleisten alueiden luvat

Rakentamisen palvelualueen puitesopimuksista tehdyt yhteenvedot

Romuajoneuvot

Tallentava kameravalvonta

Työkonetarjousrekisteri

Valvoja-palvelu

Venepaikat, kasvitarhapalstat, kaupungin kiinteistöjen autopaikat, lemmikkieläinten hautapaikat

 

Ympäristö-ja rakennusvalvonta:

Pysäköinninvalvonnan henkilötietorekisteri

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien henkilörekisteri

Ympäristönsuojelun kohde- ja valvontarekisteri

 

Kangasalan Vesi -liikelaitos

Tietosuojaseloste VesikantaPlus Asiakastietojärjestelmä 06032024

Tietosuojaseloste Microsoft Planner Ajanvarausjärjestelmä

Tietosuojaseloste Canon Therefore Dokumentinhallintajärjestelmä 06032024

KLA_Tietosuojaseloste_Everbridge_tekstiviestijärjestelmä_saavutettava