Tietosuojaselosteet

Strateginen johto

Konserni- ja tukipalvelut:

 

Kangasalan kaupungin toimialojen järjestämien etätapahtumat, Microsoft Teams

Kuntarekry.fi – rekrytointijärjestelmä

Luottamushenkilöiden sähköinen kokousympäristö

Luottamushenkilörekisteri

Sidonnaisuusrekisteri

Surveypal kyselyt ja mobiilipelit

Tapahtumien osallistujat ja tapahtumien toteutukseen osallistuvat yhteistyökumppanit

Telia puhepalvelut

Tweb asian- ja asiakirjanhallintajärjestelmä

Vaaliluettelot

www.kangasala.fi lomakejärjestelmä

 

Sivistyskeskus

Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut :

Päikky tietosuojaseloste

Vaka Effica Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Varda

 

Opetus- ja koulutuspalvelut:

AURA koulukuraattoreiden ja -psykologien asiakastietojärjestelmä

MultiPrimus, kouluhallintojärjestelmä

Onni-turvallisuusilmoitukset

 

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut:

Hellewi -ilmoittautumisjärjestelmä

Koululaisten iltapäivätoiminta

Nuorisopalvelut

Nuorisopassi

Avustukset, apurahat ja stipendit

Liikuntapalvelut

Kirjastopalvelut

Taidetila Terran näyttelyhakijat

Vuokrattavien tilojen ja alueiden asiakasrekisteri

Tapahtumajärjestäjien yhteystietorekisteri

 

Tekninen keskus

Ateria- ja siivouspalvelut

Ateria- ja siivouspalvelujen asiakasrekisteri

 

Maankäytön palvelualue:

Asema- ja yleiskaavoitus sekä muut maankäytön selvitykset ja suunnitelmat

Asumisoikeusjärjesteysnumerorekisteri

Asumisoikeushakemukset

Kiinteistönomistajien osoitetarrat

Kiinteistönomistajien nimi- ja yhteystiedot

Korjaus- energia- ja terveyshaitta-avustushakemukset

Osoiterekisteri

Riistakamera parkkitalon katolla

Suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamislupapäätökset

Vesihuoltolaitosten toiminta-aluepäätökset

Facta kuntarekisteri – väestöosa

Facta kuntarekisteri – kiinteistöosa

Maanhankintarekisteri

Maankäyttösopimukset

Maanluovutus

Tonttihakemukset

Tontinjaot

Vuokrasopimukset

Yksityistierekisteri

 

Rakentamisen palvelualue:

Haahtela-ohjelmat

Henkilöstöluettelo Rakentamisen palvelualueen rakennustyömailla

Katu- ja sijoitusluvat

Rakentamisen palvelualueen puitesopimuksista tehdyt yhteenvedot

Romuajoneuvot

Tallentava kameravalvonta

Työkonetarjousrekisteri

Venepaikat, kasvitarhapalstat, kaupungin kiinteistöjen autopaikat, lemmikkieläinten hautapaikat

 

Ympäristö-ja rakennusvalvonta:

Pysäköinninvalvonnan henkilötietorekisteri

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien henkilörekisteri

Ympäristönsuojelun kohde- ja valvontarekisteri

 

Kangasalan Vesi -liikelaitos

Kangasalan Vesi -liikelaitoksen asiakasrekisteri

Kangasalan Vesi -liikelaitoksen tekstiviestijärjestelmän asiakasrekisteri

Kangasalan Vesi -liikelaitoksen dokumentinhallintajärjestelmän asiakasrekisteri