Tietosuojaselosteet

Strateginen johto

Konserni- ja tukipalvelut:

DNA vaihdepalvelu

Luottamushenkilöiden sähköinen kokousympäristö

Luottamushenkilörekisteri

Sidonnaisuusrekisteri

Tweb asian- ja asiakirjanhallintajärjestelmä

Vaaliluettelot

www.kangasala.fi lomakejärjestelmä

 

Sivistyskeskus

Varhaiskasvatus:

Effica Varhaiskasvatus

Varda – Varhaiskasvatuksen tietovaranto

 

Opetuspalvelut:

AURA koulukuraattoreiden ja -psykologien asiakastietojärjestelmä

MultiPrimus, kouluhallintojärjestelmä

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut:

Koululaisten iltapäivätoiminta

Nuorisotyötoiminta

Avustukset, apurahat ja stipendit

Liikuntapalvelut

Kirjastopalvelut

Taidetila Terran näyttelyhakijat

Vuokrattavien tilojen ja alueiden asiakasrekisteri

 

Tekninen keskus

Ateria- ja siivouspalvelut

Ateria- ja siivouspalvelujen asiakasrekisteri

 

Maankäytön palvelualue:

Asema- ja yleiskaavoitus sekä muut maankäytön selvitykset ja suunnitelmat

Asumisoikeusjärjesteysnumerorekisteri

Asumisoikeushakemukset

Korjaus- energia- ja terveyshaitta-avustushakemukset

Osoiterekisteri

Suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamislupapäätökset

Vesihuoltolaitosten toiminta-aluepäätökset

Facta kuntarekisteri – väestöosa

Facta kuntarekisteri – kiinteistöosa

Maanhankintarekisteri

Maankäyttösopimukset

Maanluovutus

Tonttihakemukset

Vuokrasopimukset

Yksityistierekisteri

 

Rakentamisen palvelualue:

Haahtela-ohjelmat

Henkilöstöluettelo Rakentamisen palvelualueen rakennustyömailla

Katu- ja sijoitusluvat

Rakentamisen palvelualueen puitesopimuksista tehdyt yhteenvedot

Romuajoneuvot

Tallentava kameravalvonta

Työkonetarjousrekisteri

Venepaikat, kasvitarhapalstat, kaupungin kiinteistöjen autopaikat, lemmikkieläinten hautapaikat

 

Ympäristö-ja rakennusvalvonta:

Pysäköinninvalvonnan henkilötietorekisteri

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien henkilörekisteri

Ympäristönsuojelun kohde- ja valvontarekisteri

 

Kangasalan Vesi -liikelaitos

Kangasalan Vesi -liikelaitoksen asiakasrekisteri

Kangasalan Vesi -liikelaitoksen tekstiviestijärjestelmän asiakasrekisteri

Kangasalan Vesi -liikelaitoksen dokumentinhallintajärjestelmän asiakasrekisteri

 

Sosiaali- ja Terveyspalvelut

Surveypal-kyselyt (Sosiaali- ja terveyslautakunta)

 

Terveyspalvelut

Potilasrekisteri

Potilasasiamiehen asiakasrekisteri

 

Vanhuspalvelualue

Ikäihmisten tukipalvelujen asiakasrekisteri

Vanhuspalveluiden asiakasrekisteri

Vanhuspalveluiden omaishoidontuen asiakasrekisteri