Tietosuojaselosteet

Strateginen johto

Konserni- ja tukipalvelut:

DNA vaihdepalvelu

Kangasalan kaupungin toimialojen järjestämien etätapahtumat, Microsoft Teams

Kuntarekry.fi – rekrytointijärjestelmä

Luottamushenkilöiden sähköinen kokousympäristö

Luottamushenkilörekisteri

Sidonnaisuusrekisteri

Surveypal kyselyt ja mobiilipelit

Tapahtumien osallistujat ja tapahtumien toteutukseen osallistuvat yhteistyökumppanit

Tweb asian- ja asiakirjanhallintajärjestelmä

Vaaliluettelot

www.kangasala.fi lomakejärjestelmä

 

Sivistyskeskus

Varhaiskasvatus:

Päikky Tietosuojaseloste

Vaka Effica Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Varda

 

Opetuspalvelut:

AURA koulukuraattoreiden ja -psykologien asiakastietojärjestelmä

MultiPrimus, kouluhallintojärjestelmä

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut:

Hellewi -ilmoittautumisjärjestelmä

Koululaisten iltapäivätoiminta

Nuorisopalvelut

Nuorisopassi

Avustukset, apurahat ja stipendit

Liikuntapalvelut

Kirjastopalvelut

Taidetila Terran näyttelyhakijat

Vuokrattavien tilojen ja alueiden asiakasrekisteri

Tapahtumajärjestäjien yhteystietorekisteri

 

Tekninen keskus

Ateria- ja siivouspalvelut

Ateria- ja siivouspalvelujen asiakasrekisteri

 

Maankäytön palvelualue:

Asema- ja yleiskaavoitus sekä muut maankäytön selvitykset ja suunnitelmat

Asumisoikeusjärjesteysnumerorekisteri

Asumisoikeushakemukset

Kiinteistönomistajien osoitetarrat

Kiinteistönomistajien nimi- ja yhteystiedot

Korjaus- energia- ja terveyshaitta-avustushakemukset

Osoiterekisteri

Suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamislupapäätökset

Vesihuoltolaitosten toiminta-aluepäätökset

Facta kuntarekisteri – väestöosa

Facta kuntarekisteri – kiinteistöosa

Maanhankintarekisteri

Maankäyttösopimukset

Maanluovutus

Tonttihakemukset

Tontinjaot

Vuokrasopimukset

Yksityistierekisteri

 

Rakentamisen palvelualue:

Haahtela-ohjelmat

Henkilöstöluettelo Rakentamisen palvelualueen rakennustyömailla

Katu- ja sijoitusluvat

Rakentamisen palvelualueen puitesopimuksista tehdyt yhteenvedot

Romuajoneuvot

Tallentava kameravalvonta

Työkonetarjousrekisteri

Venepaikat, kasvitarhapalstat, kaupungin kiinteistöjen autopaikat, lemmikkieläinten hautapaikat

 

Ympäristö-ja rakennusvalvonta:

Pysäköinninvalvonnan henkilötietorekisteri

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien henkilörekisteri

Ympäristönsuojelun kohde- ja valvontarekisteri

 

Kangasalan Vesi -liikelaitos

Kangasalan Vesi -liikelaitoksen asiakasrekisteri

Kangasalan Vesi -liikelaitoksen tekstiviestijärjestelmän asiakasrekisteri

Kangasalan Vesi -liikelaitoksen dokumentinhallintajärjestelmän asiakasrekisteri

 

Sosiaali- ja Terveyspalvelut

Surveypal-kyselyt (Sosiaali- ja terveyslautakunta)

Sosiaali- ja perhepalvelut

Adoption asiakasrekisteri

Ehkäisevan lastensuojelun asiakasrekisteri

Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri

Lastensuojeluilmoitusten asiakasrekisteri

Lastensuojelun asiakasrekisteri

Lastenvalvojan asiakasrekisteri

Toimeentulotuen asiakasrekisteri

 

Terveyspalvelut

Potilasrekisteri

Potilasasiamiehen asiakasrekisteri

 

Vanhuspalvelualue

Ikäihmisten tukipalvelujen asiakasrekisteri

Vanhuspalveluiden asiakasrekisteri

Vanhuspalveluiden omaishoidontuen asiakasrekisteri