Uutisia

Kerhotoiminnan järjestämisessä lv. 2020-2021 huomioidaan koronatilanteen aiheuttamat rajoitukset. Toistaiseksi kerhoja voidaan järjestää. Samoihin kerhoihin voivat osallistua oppilaat, jotka opetuksessa muutoinkin ovat toistensa kanssa tekemisissä, esimerkiksi luokka-asteittaiset kerhot. Kerhoja järjestettäessä tulee huomioida käsi- ja yskimishygieniaohjeet. Ulkona järjestettäviä kerhoja tulee suosia. Myös lyhytkerhoja (väh. 3 krt) suositaan, jotta mahdollisimman moni pääsee mukaan kerhoon. Oppilashuollollisia kerhoja järjestetään turvallisuus huomioiden. Ohjetta voi soveltaa koulukohtaisesti, koska toimintaympäristö ja olosuhteet vaihtelevat.