Yhteispeli

Koulumme on ollut mukana Yhteispeli- hankkeessa, joka on alakouluille suunnattu lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen ja mielenterveyden tukemiseen kehitetty hanke. Hankkeen avulla vahvistetaan myös kouluyhteisön hyvinvointia ja luokkailmapiiriä. Hanke on tuonut kouluun käytäntöjä, jotka tukevat näitä taitoja. Hankkeen toimintatavat ja tavoitteet sisältyvät suoraan opetussuunnitelmaan.

Yhteispelin toimintatavoilla vahvistetaan erityisesti seuraavia taitoja:

· vuorovaikutustaidot: kuuntelu, kertominen, vuorottelu, neuvottelu ja avun pyytäminen

· vastuun ja ongelmanratkaisun taidot: toisten kunnioittaminen, yhteisten sääntöjen noudattaminen, ongelman tunnistaminen ja ratkaisu sekä taito asettaa realistisia tavoitteita

· tunnetaidot: omien ja muiden tunteiden tunnistaminen, nimeäminen ja säätely

Miten Yhteispeli näkyy meidän koulussa?

Yhteispeli- hanke tuo monipuolisesti työkaluja lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen ja ne näkyvät seuraavin tavoin koulussamme:

· Luokkien toimintatavat: opettajien työ luokassa oppilaiden kanssa. Koulumme opettajille on annettu työtapoja, joita voi luokassa toteuttaa tukeakseen näitä taitoja. Näitä ovat esimerkiksi luokkapiiri, teen itse- tuokio ja teemme yhdessä- toimintatapa

· Työyhteisön toimintatavat: toimintatavat ja käytännöt opetushenkilökunnan keskinäiseen työskentelyyn esimerkiksi kokouskäytännöt ja ammattiosaamisen jakaminen työyhteisön sisällä

· Kodin ja koulun yhteistyö: hanke antaa myös toimintatapoja opetushenkilökunnalle yhteistyöhön kodin ja koulun välille kuten tutustumistapaamiset

 

Yhteispeli