Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun välinen ensissijainen yhteydenpitokanava on Wilma. Huoltajilla on käytössään omat Wilma-tunnukset.

KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYS Sahalahden vanhempainyhdistyksen tarkoituksena on edistää kodin ja koulun välistä yhteistoimintaa, tukea koteja ja kouluja hyvän oppimis- ja kasvamisympäristön luomisessa ja tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa asioissa. Yhdistys toimii Sahalahden koulujen yhteisenä vanhempainyhdistyksenä ja on jäsenenä Suomen vanhempainliitto ry:ssä. Alkava lukuvuosi on yhdistyksen 23. toimikausi. Yhdistys perii kannatusmaksua 10 euroa / perhe / vuosi. Maksathan kannatusmaksun ja tuet tärkeää toimintaa!

SAHALAHDEN KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYS

Tilinumero: FI34 5104 2840 0088 25 Viite: 5050 Kannatusmaksu: 10,- €