Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun välinen ensissijainen yhteydenpitokanava on Wilma. Huoltajilla on käytössään omat Wilma-tunnukset.

SARIOLAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

Sariolan vanhempainyhdistyksen tarkoituksena on edistää kodin ja koulun välistä yhteistoimintaa, tukea koteja ja kouluja hyvän oppimis- ja kasvamisympäristön luomisessa ja tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa asioissa. Yhdistys on jäsenenä Suomen vanhempainliitto ry:ssä. Alkava lukuvuosi on yhdistyksen 28. toimikausi. Yhdistys perii jäsenmaksua 10 euroa / perhe / vuosi. Maksathan jäsenmaksun ja tuet tärkeää toimintaa!

Puheenjohtajana toimii Sanna Liukkonen ja yhteyden yhdistykseen saat sähköpostilla: sahalahdenvanhemmat@gmail.com

SARIOLAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

Tilinumero: FI34 5104 2840 0088 25 Viite: 5050 Jäsenmaksu: 10,- €