Kuntouttava opetus

Liuksialan koulussa toimii kolme kuntouttavan opetuksen ryhmää. Ryhmissä opiskelevat oppilaat tulevat koko Kangasalan kaupungin alueelta, ja ryhmien oppilasvalinnoista vastaa kaupungin johtava erityisopettaja. Ryhmien oppilasmäärä on noin 6 oppilasta/ryhmä. Molemmissa ryhmissä toimii erityisluokanopettajan lisäksi useampia koulunkäynninohjaajia.

Kuntouttavan opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ja kehitystä muun muassa siten, että he integroituvat yleisopetuksen opetusryhmiin osalla oppitunneista ja saavat pienryhmäopetusta osalla oppitunneista. Oppilaalla tulee olla jokin muu kuntouttava taho kuntouttavan luokan lisäksi. Kuntouttavaan opetukseen kuuluu tiivis yhteistyö sekä huoltajien, että muiden kuntouttavien tahojen, esimerkiksi lastenpsykiatrian, kanssa.