Poissaoloista ilmoittaminen

Sairauspoissaolot

Vatialan koulussa oppilaan poissaoloista on ilmoitettava luokan opettajalle Wilma-viestillä tai puhelimitse. Ilmoitus on tehtävä viimeistään poissaolopäivänä klo 12 mennessä. Sairaustodistusta ei tarvitse toimittaa lyhyistä sairaspoissaoloista.

Lomia tai muita väliaikaisia poissaoloja varten poissaolo

A) 1-5 päivän poissaoloon luvan voi myöntää luokanopettaja. Anomus tehdään ensisijaisesti Wilman kautta. Opettaja merkitsee poissaolon Wilmaan.

B) Yli viiden päivän lomaan tai muulla syyllä poissaoloon luvan myöntää rehtori. Anomus tehdään ensisijaisesti sähköisenä Wilmassa. Hyväksytty poissaolo merkitään Wilmaan anotuksi poissaoloksi anotulle ajanjaksolle. Päätöksestä tulee tieto Wilmaan. Ilmoita poissaoloanomuksesta myös luokan opettajalle, koska yli viiden päivän loma-anomuksista ei tule ilmoitusta opettajalle automaattisesti.

Huoltajan ohje: Oppilaan loma-anomus_Wilma_Huoltajan ohje (avautuu uuteen välilehteen)

C) Mikäli oppilaalla / huoltajalla ei ole Wilmaa käytössä, niin poissaoloanomuksen voi tehdä sähköpostitse luokanopettajalle tai rehtorille.