Lamminrahkan suunnitelmia ja selvityksiä

Suunnitelmia ja selvityksiä:

Lamminrahkan eteläosan asemakaava:
asemakaavakartta, (pdf)
asemakaavakartta, (dwg)
havainnekuva, (pdf)
kaavaselostus, (pdf)

Haussa olevien kortteleiden tai korttelin osien rajat (dwg)

Lamminrahkan eteläosan asemakaavan laatuohje, osa 1:
Yhtiömuotoiset asuinkorttelit ja yhteispaikoitusalueet (pdf)

Lamminrahka laatukäsikirja, 2016 (pdf)

Näkymäkuvat Lamminrahkan keskustasta, 2019:
pääkadulta (pdf) ja keskustan asuinkorttelista (pdf)

Lamminrahkan osayleiskaava, 2016: kartta (pdf) ja määräykset (pdf)

Maaperäkartta, (pdf)

Pohjatutkimusten tulokset, 2020
Haltijanmäki ja Taikakumpu karttaHaltijanmäki ja Taikakumpu kairaukset,
Haitula kartta, Haitula kairaukset, Tietäjä kartta, Tietäjä kairaukset,
Keskusta kartta, Keskusta kairaukset (pdf)

Rakennettavuusselvitys, 2014: raportti (pdf), kartta (pdf) ja kartta (dwg)

Tampereen, Kangasalan ja Lempäälän geoenergiapotentiaali, 2016, kartta (pdf)

Ojala-Lamminrahkan geoenergiapotentiaali, 2014 ja 2016, kartta (pdf)

Raitiotien linjausvaihtoehdot TAYS-Koilliskeskus-Lamminrahka, 2019 (pdf)

Bussiliikenteen linjastokartta 2021 ja Lamminrahkan linjat vuodesta 2023 eteenpäin (pdf)

Mossin puistokadun katusuunnitelma, 2019:
plv 2860-3380 (pdf), plv 3380-3600 (pdf),
Mossin puistokadun katusuunnitelma (dwg)

Mossin puistokadun katusuunnitelma, 2019: pituusleikkaus (väli 2750-3620, pdf) ja tyyppipoikkileikkaukset (väli 2750-3600, pdf)

Torin ja pikkuaukion yleissuunnitelma, 2019 (pdf)

Rissonkadun, Tietäjänkadun ja Taitajankadun katusuunnitelmaluonnokset, 2020 (pdf ja dwg) (täydennetään helmikuun aikana)

Lamminrahkan viheralueiden yleissuunnitelma, 2017 (pdf)

Viheralueiden puistosuunnitelmat, 2019:
Alueet 1 ja 2; Alueet 3-5; Alueet 6 ja 10; Alue 11 (pdf)
puistosuunnitelmat (dwg)

Viheralueiden 7-9 puistosuunnitelmaluonnokset, 2020 (pdf ja dwg) (täydennetään helmikuun aikana)

Liikuntapuiston yleissuunnitelma (pdf)

Vesihuollon yleissuunnitelma 2019 (pdf)  -suunnitelma (dwg)

Hulevesien yleissuunnitelma 2019 (pdf)  -suunnitelma (dwg)

Kaukolämpöverkko, 2019 (pdf)

Jätehuollon lähikeräyspisteet, 2019 (pdf)

Lamminrahkan BREEAM Communities -ympäristösertifikaatin esiselvitysraportti, 2018 (pdf)

Kaupunginhallituksen päätös 16.12.2019: Lamminrahkan asuintonttien varaus- ja luovutusehdot (pdf)