Lamminrahkan suunnitelmia ja selvityksiä

Suunnitelmia ja selvityksiä:

Lamminrahkan eteläosan asemakaava:
asemakaavakartta, (pdf)
asemakaavakartta, (dwg)
havainnekuva, (pdf)
kaavaselostus, (pdf)

Lamminrahkan eteläosan asemakaava-alueen laatuohjeet:
Osa 1: Yhtiömuotoiset asuinkorttelit ja yhteispaikoitusalueet (pdf)
Osa 2: Omakotitalo- ja kaupunkipientalotontit (pdf)
Osa 3: Työpaikkakorttelit (pdf)

Lamminrahka laatukäsikirja, 2016 (pdf)

Näkymäkuvat Lamminrahkan keskustasta, 2019:
pääkadulta (pdf) ja keskustan asuinkorttelista (pdf)

Lamminrahkan osayleiskaavan kartta (pdf) ja osayleiskaavan määräykset (pdf), 2016

Maaperäkartta, (pdf)

Pohjatutkimusten tulokset, 2020
Haltijanmäki ja Taikakumpu karttaHaltijanmäki ja Taikakumpu kairaukset,
Haitula kartta, Haitula kairaukset, Tietäjä kartta, Tietäjä kairaukset,
Keskusta kartta, Keskusta kairaukset (pdf)

Rakennettavuusselvitysraportti (pdf), rakennettavuusselvityskartta (pdf) ja rakennettavuusselvityskartta (dwg), 2014

Tampereen, Kangasalan ja Lempäälän geoenergiapotentiaalikartta (pdf), 2016

Ojala-Lamminrahkan geopotentiaalikartta (pdf) 2014 ja 2016

Tampereen raitiotien seudullinen yleissuunnitelma, 2021

Bussiliikenteen linjastokartta 2021 ja Lamminrahkan linjat vuodesta 2023 eteenpäin (pdf)

Torin ja pikkuaukion yleissuunnitelma, 2019 (pdf)

Mossin puistokadun katusuunnitelma, 2019 
Mossin puistokadun katukorkoja_1 (pdf)
Mossin puistokadun katukorkoja_2 (pdf)
Mossin puistokadun katujärjestelypiirustus plv 2860-3380 (pdf)
Mossin puistokadun katujärjestelypiirustus plv 3380-3600 (pdf)
Mossin puistokadun pituusleikkaus plv 2750-3620 (pdf)
Mossi puistokadun tyyppipoikkileikkaukset plv 2750-3600 (pdf)

Rissonkadun katusuunnitelma 2020:
Rissonkadun katukorkoja_1 (pdf)
Rissonkadun katukorkoja_2 (pdf)
Rissonkadun katujärjestelypiirustus_1 (pdf)
Rissonkadun katujärjestelypiirustus_2 (pdf)
Rissonkadun katujärjestelypiirustus_3 (pdf)
Rissonkadun katujärjestelypiirustus_4 (pdf)
Rissonkadun pituusleikkaus_1 (pdf)
Rissonkadun pituusleikkaus_2 (pdf)
Rissonkadun tyyppipoikkileikkaukset (pdf)

Kuurankadun katusuunnitelma 2020:
Kuurankadun katukorkoja (pdf)
Kuurankadun katujärjestelypiirustus (pdf)
Kuurankadun pituus- ja poikkileikkaus (pdf)

Taitajankadun katusuunnitelma 2020:
Taitajankadun katukorkoja (pdf)
Taitajankadun katujärjestelypiirustus_1 (pdf)
Taitajankadun katujärjestelypiirustus_2 (pdf)
Taitajankadun pituusleikkaus (pdf)
Taitajankadun tyyppipoikkileikkaukset (pdf)

Puistosuunnitelmat, 2020:
Puistosuunnitelmat kaikki, yleisasemapiirros (pdf)
Puistosuunnitelma alue 1 ja 2 (pdf)
Puistosuunnitelma alue 3, 4 ja 5 (pdf)
Puistosuunnitelma alue 6 ja 10 (pdf)
Puistosuunnitelma alue 7 ja 9 (pdf)
Puistosuunnitelma alue 8 (pdf)
Puistosuunnitelma alue 11 (pdf)

Pihojen säilytettäväksi suositeltuja maisemaelementtejä (pdf), maisemaelementtien kartta (dwg), 2020

Lamminrahkan viheralueiden yleissuunnitelma, 2017 (pdf)

Liikuntapuiston yleissuunnitelma (pdf)

Vesihuollon yleissuunnitelma (pdf), vesihuollon yleissuunnitelma (dwg), 2019

Hulevesien yleissuunnitelma (pdf), hulevesien yleissuunnitelma (dwg), 2019

Lamminrahkan kaukolämpöverkon yleissuunnitelma, Tampereen Sähkölaitos 2021 (pdf)

Lamminrahkan tonttien työmaahulevesien ohjeistus (pdf), 2021

Jätehuollon lähikeräyspisteet, 2019 (pdf)

Meluselvitys Lamminrahkan eteläosan asemakaava (pdf)

Lamminrahkan BREEAM Communities -ympäristösertifikaatin esiselvitysraportti, 2018 (pdf)

Kaupunginhallituksen päätös 16.12.2019: Lamminrahkan asuintonttien varaus- ja luovutusehdot (pdf)

Kangasalan ympäristö- ja taideohjelma ”Lumoava Kangasala”, 2020 (pdf)

Lamminrahkan eteläosien julkisen taiteen, unelmien viherympäristön ja tapahtumien yleissuunnitelma (pdf)

Lamminrahkan eteläosien julkisen taiteen ja muun lumovoiman paikat (pdf)