Lamminrahka

Lamminrahka, kortteli 1524, haku 1.2.-11.6.2021

Lamminrahkan eteläosan asemakaavan yhtiömuotoinen asuinkortteli 1524 Rissonkadun varrelta on haettavana 1.2.-11.6.2021. Korttelin käyttötarkoitusmerkintä on A ja rakennusoikeus on 5300 kem2. Suurin sallittu kerrosluku Rissonkadun varrella on III u ¾ ja korttelin sisäosissa II u ¾. Kortteli on rajattu oheiseen karttaan punaisella. Lamminrahkan eritasoliittymä on valmis ja Mossin puistokatu ja Rissonkatu rakenteilla. Korttelin rakentaminen on katuinfran osalta mahdollista käynnistää vuoden 2021 lopussa. Vesihuolto on toiminnassa kesällä 2022.

Lamminrahka on Kangasalan uusi 8000 asukkaan ja 1000 työpaikan kaupunginosa Tampereen rajalla ja yksi Tampereen seudun merkittävimmistä aluekehityshankkeista (Ojalan kaupunginosan kanssa noin 12 500 asukasta). Lamminrahkan valtteja ovat:

  • sijainti Lahdentien varressa
  • toimiva joukkoliikenne jo nyt, ratikkavaraus
  • alakoulu, päiväkoti, liikuntapuisto ja koulun liikuntatilat valmiina asukkaiden muuttaessa 2023, yläkoulu noin 2027
  • sijainti kolmen ulkoilualueen solmukohdassa: kotiovelta 200 km ulkoilureitistöä ja 100 km latua
  • omaleimainen, vehreä ja pittoreski kaupunkikuva

Kesällä 2020 Lamminrahkasta varattiin ensimmäiset 14 yhtiömuotoista asuinkorttelia (noin 135 000 kem2 asuinrakennusoikeutta). Ensimmäiset omakotitalo- ja kaupunkipientalotontit ovat haettavissa 1.2-12.4.2021. Yrityskortteleista noin puolet on varattu. Noin puolet Lamminrahkasta on asemakaavoitettu. Pohjoisosan ensimmäinen asemakaava käynnistyy 2021.

Kortteli 1524 varataan kokonaisena hakijalle tai hakijoiden yhteenliittymälle. Kaavaan ei sisälly tonttijakoa, vaan tontit lohkotaan sitovalla tonttijaolla itsenäisiksi kiinteistöiksi ennen tontin luovutusta. Tontit vuokrataan. Tonttien perusvuokra on 5 % tontin päätetystä asuinrakennusoikeuden arvosta ja vuokra-aika 50 vuotta. Tontin asuinrakennusoikeuden arvo on 240 €/kem2 ja liiketilojen osalta 120 €/kem2. Tontin vuokraaja maksaa Kangasalan Vesi- liikelaitoksen taksojen mukaiset liittymis- ja palvelumaksut vesihuoltoon liittyessään. Lisäksi tontin vuokraaja maksaa Lamminrahkan taidemaksun, jolla toteutetaan Lamminrahkan yleisille alueille elinympäristön laatua lisäävää taidetta, tapahtumia ja lisäsatsauksia viherympäristöön. Taidemaksu  on 2% tontin asuinrakennusoikeuden arvosta ja se maksetaan 30 päivän kuluessa vuokrasopimuksen alkamisesta.

Korttelin tai sen osan varaamisen jälkeen korttelin suunnitelmia työstetään rakennusliikkeen ja kaupungin yhteistyönä Lamminrahkan laaturyhmässä ennen tontin luovutusta ja rakennuslupavaihetta. Tavoitteena on sovittaa yhteen rakennusliikkeen ja kaupungin tavoitteet houkuttelevan kaupunginosan luomiseksi. Kaupungin tavoitteita määrittävät asemakaava, yhtiömuotoisten asuintonttien laatuohje ja kunnallistekniset suunnitelmat. Kaupungin edustajina laaturyhmässä ovat geodeetti, kaavoittaja, rakennustarkastaja sekä mahdolliset muut asiantuntijat.

Varaus- ja suunnitteluaika on 2 vuotta varauspäätöksestä. Korttelin varaajan tulee esittää lopulliset suunnitelmat, tonttijako, korttelin rakentajakumppanit sekä esitys rakentamisvelvoitteesta ja sakkokäytännöstä viimeistään 6 kk ennen varausajan päättymistä. Kaikissa tapauksissa vuokrasopimukset tulee allekirjoittaa viimeistään varausajan päättyessä. Rakentamisvelvoite on korkeintaan 3 vuotta vuokrasopimuksen allekirjoituksesta, ja sopimussakon tulee olla vähintään vuosivuokran kaksinkertainen määrä vuosittain, kunnes rakentamisvelvoite on täytetty. Korttelin varausaikaa voidaan jatkaa hyvin perustellun hakemuksen perusteella. Varausaika jatkuu hakemuksen perusteella enintään kaksi vuotta kerrallaan.

Korttelin hakeminen tapahtuu toimittamalla hakulomake liitemateriaaleineen (ks. hakuohje) 11.6.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kiinteistojen.seuranta@kangasala.fi, otsikolla Lamminrahka. Liitetiedostojen maksimikoko on 10 Mb. Sitä suuremmat liitetiedostot toimitetaan latauspalvelujen kautta. Hakemukset pisteytetään ja toteuttaja valitaan toimitetun materiaalin perusteella kesäkuun 2021 aikana.

Perustiedot ja hakuohje (pdf)

Hakulomake kortteli 1524 (pdf)

Lamminrahkan suunnitelmia ja jo tehtyjä selvityksiä karttoja yms. materiaalia löydät linkistä.

Lisätietoa Lamminrahkasta: www.lamminrahka.fi

Korttelinro Käyttötarkoitus Pinta-ala (m2) Rak.oikeus Kerrosluku
Haitula 1524 A 6 545 5 300 II u3/4, III u3/4