Lamminrahka

Yhtiömuotoiset tontit (haku vuodelta 2020 on päättynyt)

Lamminrahkan uusi 8000 asukkaan ja 1000 työpaikan kaupunginosa on yksi Tampereen seudun merkittävimmistä aluekehityshankkeista (Ojalan kaupunginosan kanssa noin 12 500 asukasta). Lamminrahkan valtteja ovat:

  • sijainti Lahdentien varressa
  • toimiva joukkoliikenne jo nyt, ratikkavaraus
  • alakoulu, päiväkoti, liikuntapuisto ja koulun liikuntatilat valmiina asukkaiden muuttaessa 2023, yläkoulu noin 2027
  • sijainti kolmen ulkoilualueen solmukohdassa: kotiovelta 200 km ulkoilureitistöä ja 100 km latua
  • omaleimainen, vehreä ja pittoreski kaupunkikuva

Lamminrahkan asuintonttien haku alkaa 3.2.2020 ja päättyy 12.6.2020. Haettavana on suurin osa eteläosan asemakaava-alueen yhtiömuotoisista tonteista, yhteensä noin 140 000 kem2. Haettavat tontit sijaitsevat keskustan, Haitulan ja Haltijanmäen alueilla. Haku kohdistuu pääasiassa kokonaisiin kortteleihin, joille haetaan kullekin yhtä veturitoteuttajaa (mahdollisine kumppaneineen). Kortteleihin voi rakentua kerrostaloja, rivitaloja, kaupunkivilloja, pientaloyhtiöitä, paritaloja ja muita pientaloja. Lamminrahkan eritasoliittymä on rakenteilla ja valmistuu syksyllä 2020. Sisäisen kunnallistekniikan rakentaminen alkaa keväällä 2020 ja tontit luovutetaan 2022.

Tonttien asuinrakennusoikeuden arvo on 240 €/kem2 ja liiketilojen osalta 120 €/kem2. Tontin vuokraaja maksaa Kangasalan Vesi- liikelaitoksen taksojen mukaiset liittymis- ja palvelumaksut vesihuoltoon liittyessään. Kaavaan ei sisälly tonttijakoa, vaan tontit lohkotaan sitovalla tonttijaolla itsenäisiksi kiinteistöiksi ennen tontin luovutusta. Tontit vuokrataan. Tontin perusvuokra on 5 % tontin päätetystä asuinrakennusoikeuden arvosta ja vuokra-aika 50 vuotta.

Lamminrahkassa noudatetaan Kangasalan ympäristö- ja taideohjelmaa. Yleisille alueille (viheralueet, tori, kadut) toteutetaan elinympäristön laatua lisäävää taidetta, tapahtumia ja lisäsatsauksia viherympäristöön. Rahoitus tulee sekä kaupungilta että tonttien vuokraajilta (2% tontin asuinrakennusoikeuden arvosta, maksetaan 30 päivän kuluessa vuokrasopimuksen alkamisesta).

Korttelin tai sen osan varaamisen jälkeen korttelin suunnitelmia työstetään rakennusliikkeen ja kaupungin yhteistyönä Lamminrahkan laaturyhmässä ennen tontin luovutusta ja rakennuslupavaihetta. Tavoitteena on sovittaa yhteen rakennusliikkeen sekä kaupungin tavoitteet houkuttelevan kaupunginosan luomiseksi. Kaupungin tavoitteita määrittävät asemakaava, asemakaavan laatuohje ja kunnallistekniset suunnitelmat. Kaupungin edustajina laaturyhmässä ovat geodeetti, kaavoittaja, rakennustarkastaja sekä mahdolliset muut asiantuntijat. Laaturyhmä kokoontuu pääsääntöisesti joka toinen viikko. Laaturyhmäkäsittelyjen aikataulu toimitetaan tonttien varaajille varauksen jälkeen.

Varaus- ja suunnitteluaika on 2 vuotta varauspäätöksestä. Korttelin varaajan tulee esittää lopulliset suunnitelmat, tonttijako, korttelin rakentajakumppanit sekä esitys rakentamisvelvoitteesta ja sakkokäytännöstä viimeistään 6 kk ennen varausajan päättymistä. Kaikissa tapauksissa vuokrasopimukset tulee allekirjoittaa viimeistään varausajan päättyessä. Rakentamisvelvoite on korkeintaan 3 vuotta vuokrasopimuksen allekirjoituksesta, ja sopimussakon tulee olla vähintään vuosivuokran kaksinkertainen määrä vuosittain, kunnes rakentamisvelvoite on täytetty. Korttelin varausaikaa voidaan jatkaa hyvin perustellun hakemuksen perusteella. Varausaika jatkuu hakemuksen perusteella enintään kaksi vuotta kerrallaan.

 

Haku tapahtuu toimittamalla hakulomake liitemateriaaleineen (ks. hakuohje alla, hakuohje ja hakulomake on tulossa) 12.6.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kiinteistojen.seuranta@kangasala.fi, otsikolla Lamminrahka. Liitetiedostojen maksimikoko on 10 Mb. Sitä suuremmat liitetiedostot toimitetaan latauspalvelujen kautta. Hakemukset pisteytetään ja toteuttajat valitaan toimitetun materiaalin perusteella kesäkuun 2020 aikana.

Perustiedot ja hakuohje (pdf)

Hakulomake (pdf)

Lamminrahkan suunnitelmia ja jo tehtyjä selvityksiä karttoja yms. materiaalia löydät linkistä.

Lisätietoa Lamminrahkasta: www.lamminrahka.fi

Korttelinro Käyttötarkoitus Pinta-ala (m2) Rak.oikeus Kerrosluku
Keskusta 1508 C 9 895 17 000 2/3k II u3/4 + I, 2/3k IV u3/4, IV u3/4, V u3/4
1509 C 6 874 9 900 2/3k II u3/4 + I, 2/3k III u3/4 + I, IV u3/4, V u3/4
1527 C 6 954 13 100 III u3/4, IV u3/4, V u3/4
1527 LPY 5729 II
1528 C 6 710 14 000 III u3/4, IV u3/4, V u3/4
1530 C 4 708 10 200 III u3/4, IV u3/4, V u3/4
1507 A 12 054 15 200 2/3k II u3/4 +I, 2/3k V u3/4
1529 A 6 458 11 500 2/3k II u3/4, IV u3/4
1531 LPY 3160 IV
Haitula 1512 A 15 593 12 500 II u3/4, III u3/4
1524 A 6 545 5 300 II u3/4, III u3/4
Haltijanmäki 1513 A 9 826 7 800 3/4k III u3/4, IV u3/4
1518 A 7 369 5 100 II u3/4, III u3/4
1519 (osa) A n. 4 400 3 100 III u3/4
1521 (osa) A n. 6 100 3 600 II u3/4
1522 A 7 420 5 200 II u3/4, III u3/4
1523 (osa) A n. 12 000 5 500 2/3k I u3/4, 3/4k III u3/4