Ympäristö-ja taideohjelma

Kangasalan ympäristö- ja taideohjelman laatiminen on käynnissä. Tavoitteena on edistää ympäristön elämyksellisyyttä sekä tuoda taide ja kulttuuri osaksi asumista, julkisia palveluita, liikkumisympäristöä ja ympäristörakenteita. Ympäristö- ja taideohjelman on tarkoitus valmistua kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi ensi vuoden alussa.

Ohjelman laatimiseen liittyen karttapohjainen kysely oli avoinna 6.8. – 18.9.2019 verkkosivuilla. Kyselyyn on voinut vastata myös paperilla. Ohjelman laatimisen tueksi on järjestetty myös työpajoja. Kyselyn ja työpajojen tulokset on koostettu raportiksi. Aineisto hyödynnetään taustatietona ohjelman laadinnassa sekä teospaikkojen ja viherympäristön suunnittelussa.

Ympäristö- ja taideohjelman raportti kyselyistä ja työpajoista