Kouluyhteistyö

Nuorisopalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä Kangasalan yläkoulujen kanssa. Nuoriso-ohjaajille on jaettu työpareittain yhteistyökoulut joilla he käyvät päivystämässä, järjestävät pienkerhoja sekä ovat muissa koulun toiminnoissa mukana. Nuorisotyön tehtävä on jatkaa ja tukea kodin ja koulun toteuttamaa kasvatustehtävää.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Nuorisotyön tehtävä on jatkaa ja tukea kodin ja koulun toteuttamaa kasvatustehtävää.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton