Yhteistyöohjelma

Kangasalan kirjastojen ja koulujen yhteistyöohjelma

Yhteistyöohjelman osapuolina ovat Kangasalan kirjastopalvelut ja perusopetus.

Ohjelman toteutuksesta vastaavat kirjaston henkilökunta sekä alakoulujen luokanopettajat ja yläkoulujen äidinkielenopettajat. Tavoitteena on lisätä kirjasto-opetusta ja oppilaiden lukuintoa sekä parantaa heidän tiedonhakutaitojaan. Ohjelma toimii tämän työn runkona.

Ohjelma on hyväksytty opettajien johtoryhmässä.

 

Kirjasto-opetus eri luokka-asteille

Kirjasto-opetuksen tavoitteena on yhteistyössä koulujen kanssa mahdollistaa kaikille Kangasalan koululaisille yhtäläiset, hyvät luku- sekä tiedonhakutaidot. Tämä antaa lapsille paremmat valmiudet tulevaisuuden opintoihin sekä tietoyhteiskunnan aktiivisina kansalaisina toimimiseen.
Kirjasto-opetus kohdistetaan luokka-asteille 1, 4 ja 7. Opettaja on aina mukana kirjaston opetustilanteessa. Resurssien puitteissa muutkin luokka-asteet voivat saada kirjasto-opetusta. Luokat ovat aina tervetulleita kirjastoon huolimatta siitä, pystyykö kirjasto tarjoamaan opastusta.

1. luokka – Tervetuloa kirjastoon!

Tutustutaan omaan lähikirjastoon tai kirjastoautoon ja sen aineistoon ja tiloihin. Lapset saavat kirjastokortin ja heille opetetaan sen käyttöä sekä yleistä kirjastokäyttäytymistä. Mahdollisuuksien mukaan lapset saavat olla vierailun aktiivisina toimijoina ja heille annetaan lukuelämys runon tai sadunpätkän muodossa.

4. luokka – Miten löytää?

Käynnillä syvennetään oppilaan äidinkielen tunneilla opittujen kirjastoluokkien ja asiasanojen ymmärtämistä.  Lähikirjastossa tai pääkirjastossa tutustutaan aineiston ja leikkimielisen tekemisen avulla luokitukseen ja kerrataan aakkosjärjestystä. Opetellaan löytämään omasta kirjastosta nuortenosastolta kauno- ja tietokirjoja. Tutustutaan PIKI-verkkokirjaston pikahakuun.

7. luokka – Tiedonhaku haltuun!

Yläasteen tiedonhaun opetus tapahtuu pääkirjastossa tai Vatialan kirjastossa (Pitkäjärven koulu). Kaksoistunnin mittaisella käynnillä kerrataan aineiston löytämisen perusasioita ja tutustutaan verkkokirjastoon ja tiedonhakuun siellä kirjastoluokituksen ja asiasanojen avulla. Tiedonhakuharjoitukset tukevat oppilaiden koulutyötä ja voivat olla osa jo tunneilla aloitettavaa laajempaa tehtävää. Tavoitteena on, että oppilaat syventävät osaamistaan toiminnallisten tehtävien avulla.

 

Muut kirjaston palvelut kouluille

Opettajat voivat esittää kirjastolle toiveita. Kirjasto voi toimia foorumina koulun projekteille ja näyttelyille. Kirjastosta voi tilata eri aiheisiin liittyviä kirjapaketteja (mielellään muutamaa viikkoa ennen tarvetta). Kirjasto tiedottaa uutuuskirjoista kirjastoyhdyshenkilöille sekä kokoaa eri-ikäisille suunnattuja vinkkilistoja.

 

Kirjastoyhdyshenkilön rooli kirjaston ja koulun yhteistyössä

Jokaisella koululla on oma kirjastoyhdyshenkilö, jonka kautta kirjastoon, lukemiseen ja kirjoihin liittyvät viestit saadaan välitettyä myös muille opettajille. Tietylle luokka-asteelle suunnatut viestit sen sijaan lähetetään suoraan kyseisen luokka-asteen opettajille. Kirjastoyhdyshenkilöt osallistuvat kirjaston järjestämiin tapaamisiin, joissa kehitetään yhteistyötä kirjaston kanssa. Mikäli kirjastoyhdyshenkilö ei pääse yhteiseen tapaamiseen, koulusta voi osallistua joku toinen asiasta kiinnostunut opettaja.