Avaimia kouluyhteistyöhön

Koulut ja kirjasto – avaimia sujuvaan yhteistyöhön

 

Kaikki koululuokat ovat tervetulleita kirjastoon!

• Kangasalan kirjastojen ja koulujen yhteistyöohjelman mukaisesti 1., 4. ja 7. luokat kutsutaan opetuskäynnille kirjastoon. Kirjastoauton kouluilla ekaluokat kutsutaan syksyn aluksi esittelykäynnille kirjastoautoon.

• Luokat pääsevät opastetulle käynnille kirjastoon aina henkilöstötilanteen sen salliessa. Opettajan on hyvä ottaa yhteyttä vähintään kaksi viikkoa ennen vierailuajankohtaa, jotta voimme varmistaa lasten- ja nuortenkirjastotyötä tekevän oppaan vierailulle. Luokan on mahdollista tulla kirjastoon jo ennen kuin ovet aukaistaan muille asiakkaille.

• Kirjastoihin saa aukioloaikoina tulla lainaamaan ja palauttamaan aineistoa ilman erillistä ilmoitusta.

• Luokilla on omat sovitut käyntiajat kirjastoautoon ja mahdollisesti lähikirjastoihin. Käytännöistä voitte kysellä omalta koululta, kirjastoautosta tai lähikirjastosta. Lähikirjaston tai kirjastoauton henkilökunta lähettää kouluille sähköpostitse käytännön ohjeita aina uuden lukuvuoden alkaessa.

 

Jokaisella oppilaalla on hyvä olla oma kirjastokortti

• Oppilaita kannattaa rohkaista käyttämään omia korttejaan. Näin he oppivat itsenäistä kirjastonkäyttöä ja omista lainoista huolehtimista. Vanhempia voi muistuttaa siitä, että lapsen lainoista on mahdollista saada eräpäivämuistutus sähköpostiin. Toisilla kouluilla on vanhempainilloissa puhuttu kirjastokortista.

• Luokkakortteja (=luokan yhteinen kortti) voi käyttää tarvittaessa. Uudet opettajat saavat luokkakortin kirjastosta tai kirjastoautosta. Muistattehan pitää luokkakorttien yhteystiedot ajan tasalla! Sijaisen kanssa on hyvä sopia luokan kortin käyttämisestä. Luokkakorteille lainattujen kirjojen kiertoa luokassa kannattaa myös valvoa. Näin vältytään ikäviltä katoamistapauksilta.

 

Luokille koottavat kirjapaketit

• Kirjojen laina-aika on neljä viikkoa, mutta mikäli niihin ei ole varauksia, uusiminen onnistuu ottamalla yhteyttä kirjastoon tai uusimalla ne omatoimisesti verkkokirjastossa.

• Kirjastossa kootaan mielellään luokille teemapaketteja tietyistä aiheista, tai kerätään pyynnöstä tiettyä kirjaa useampi kappale. Koska kirjat saattavat olla lainassa tai ne kuljetetaan muista kirjastoista, olisi hyvä näissäkin tapauksissa ottaa yhteyttä vähintään paria viikkoa ennen tarvetta. Suosittuja kirjoja voi joutua odottamaan.

• Valitettavasti kirjastolla ei resurssien vähyyden takia ole mahdollisuutta ostaa isoja kirjasarjoja. Kirjasto rohkaiseekin siihen, että yhden kirjan sijaan luokka voisi lukea useampaa eri kirjaa pienissä ryhmissä tai saman sarjan muita osia.

• Tampereen Oppimateriaalipalveluita voivat käyttää myös ulkopaikkakuntalaiset. Siellä on erilaisia kouluille tarkoitettuja sarjoja. Hankaluutena on se, että kirjat on itse haettava Tampereelta, eivätkä ulkopaikkakuntalaiset voi varata sarjoja. Siksi kannattaa aina soittaa ja kysyä, mitä paikalla on.  Lisätietoa PIKI-verkkokirjastosta (linkki avautuu uuteen välilehteen).

 

Kirjastosta voi aina kysyä kirjavinkkejä!

• Pyrimme lähettämään kirjastoyhdyshenkilöiden kautta ainakin kaksi kertaa vuodessa vinkkejä uusista kirjoista. Ajoittain pistämme heidän kauttaan jakoon myös muita vinkkejä.