7-12-vuotiaat

Tältä sivulta löydät tietoa palveluista alakouluikäisten lasten perheille

Anna palautetta sivustosta täältä

 

Ala-asteikäinen elää keskilapsuutta. Silloin lapsi oppii paljon uusia taitoja, kerryttää tietoa ja alkaa harjoitella yhä enemmän myös itsenäisesti toimimista. Tässä iässä monet taidot automatisoituvat ja nopeutuvat. Näiden myötä mahdollistuu yhä monimutkaisempien asioiden oppiminen. Kouluun menon myötä lapsen elämänpiiri laajenee ja vuorovaikutussuhteet lisääntyvät. Mikäli lapsen suoriutuminen koulussa aiheuttaa huolta kannattaa olla yhteydessä opettajaan. Lapsen koulunkäynnin tukemiseen löydät vinkkejä täältä.

Lapsen kyky säädellä tunteitaan ja tarkkaivaisuuttaan kehittyy huomattavasti. Tässä on kuitenkin suuriakin yksilöllisiä eroja ja lapsi voi tarvita aikuisen apua erityisesti ponnistelua ja suunnittelua vaativissa tilanteissa. Vanhempien haastava tehtävä on asettaa rajat sekä antaa lapselle ikä- ja kehitystason mukaisesti vapautta ja vastuuta.  Kasvatus ja vanhemmuus– sivulla on arjen tietopankki, josta löytyy tietoa, tukea ja vinkkejä erilaisiin hyvinvointiin ja perhearkeen liittyviin tilanteisiin.

Mikäli haasteet tai tuen tarve liittyvät parisuhteeseen tai vanhemmuuteen apua löytyy vanhemmuuden ja parisuhteen tuki-sivulta.

 

Lapsen kasvusta ja kehityksestä löydät lisää tietoa alla olevista linkeistä.

7-9-vuotiaan kasvu ja kehitys

9-12-vuotiaan kasvu ja kehitys

 

Tietoa lasten tavallisimmista sairauksista löydät Terveyskylän Lastentalosta.