Apua aikuisen neuropsykiatrisiin oireisiin

Miten neuropsykiatriset oireet näkyvät arjessa

 • Aikuisilla sisäinen levottomuus on usein tyypillisempää, kuin ulospäin näkyvä motorinen ylivilkkaus.
 • Tarkkaavaisuuden ongelmina, jotka voivat vaikeuttaa keskittymistä ja aiheuttaa ajatusten harhailemista ja hajamielisyyttä.
 • Vaikeutena saattaa aloitettu tehtävä loppuun.
 • Tavarat saattavat olla jatkuvasti hukassa tai kodin siisteys hankala ylläpitää.
 • Motorisena levottomuutena kuten jalkojen heilutteluna, kyvyttömyytenä istua pitkään paikallaan, jatkuvana tekemisen tarpeena ja kyvyttömyytenä pysyä rauhallisena.
 • Oman toiminnan säätely voi olla hankalaa. Impulsiiviset ajatukset saattavat siirtyä toiminnaksi välittömästi, seurauksia ajattelematta.
 • Ulkoiset tekijät voivat vaikuttaa voimakkaasti mielialaan ja mielialaa voi olla vaikea kontrolloida.
 • Ympäristön ärsykkeet voivat kuormittaa tavallista enemmän (esimerkiksi äänet, valot, hajut, sosiaaliset tilanteet).
 • Arkiset haasteet saattavat aiheuttaa tunteen, ettei selviä.
 • Tunteiden hallinta ja ilmaiseminen saattaa olla vaikeaa.
 • Suoriutuminen esimerkiksi töissä alle kykyjensä.
 • Heikentynyt keskittymiskyky saattaa altistaa onnettomuuksille.
 • Haasteita ihmissuhteissa, kommunikoinnissa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.
 • Kokemukset toistuvista virheistä ja epäonnistumisista saattavat johtaa riittämättömyyden tunteisiin ja itsetunto-ongelmiin.
 • Epäonnistumisen kokemukset saattavat johtaa siihen, ettei enää halua edes yrittää.
 • Voi olla erityisiä mielenkiinnonkohteita
 • Tarve noudattaa tarkkoja rutiineja. Yllättävät muutokset voivat aiheuttaa kohtuuttomasti stressiä.
 • Aikatauluttaminen ja aikataulussa pysyminen voi olla haastavaa.
 • Epäily neuropsykiatrisesta häiriöstä voi herätä esimerkiksi siksi, että aikuistuminen ja itsenäisen elämän aloittaminen eivät etene odotusten mukaisesti.
 • On tärkeä muistaa, että jokaisella on vahvuuksia, osaamista ja kykyjä. Vahvuuksia voivat olla mm. luovuus, kekseliäisyys, sinnikkyys, herkkyys, huolehtivaisuus, energisyys ja kyky uppoutua intensiivisesti kiinnostavaan tehtävään.
 • Harjoittelu ja tuen saaminen auttaa usein pärjäämään paremmin omien oireidensa kanssa.

Tunnistatko itselläsi piirteitä, jotka hankaloittavat arkeasi?

 • Nepsy diagnoosin asettaa lääkäri. Voit tilanteesi kartoittamista varten varata ajan omalääkärille terveyskeskukseen tai työterveyslääkärille.