Itsetunnon tukeminen

Mitä tarkoittaa itsetunto?

 • Lapsi tuntee itsensä: lapsi tietää, missä on hyvä ja pitää itseään arvokkaana.
 • Lapsi tietää, mitä taitoja hänen kannattaa vielä harjoitella.
 • Lapsi tietää, ettei kaikessa voi olla hyvä ja hyväksyy sen.
 • Hyvään itsetuntoon kuuluu myös se, että lapsi oppii sietämään omat epäonnistumiset ja pettymykset. Toisin sanoen lapsi pystyy sietämään oman epätäydellisyytensä.

Miten vahvistan lapseni itsetuntoa?

 • Tärkeintä on, että vanhempi itse tunnistaa, millainen on. Suurimpana esimerkkinä lapselle toimii se, miten vanhempi kohtelee itseään ja millä tavalla vanhempi puhuu itsestään. Puhu siis itsellesi kannustavasti!
 • Lapsi tarvitsee vanhemman tuen itsetunnon rakentamisessa ja vahvistamisessa.
 • Olennaisinta on, että lapsi hyväksytään juuri sellaisena kuin hän on. Kerro usein, että lapsi on arvokas ja ainutlaatuinen!
 • Ole kiinnostunut lapsesi asioista, tunteista ja kiinnostuksen kohteista. Muista olla läsnä lapsellesi ilman ruutua!
 • Pyri asettautumaan lapsen asemaan/tilanteeseen. Muista, että tilanteessa on useita näkökulmia.
 • Tunnistatko omat odotuksesi lapsesi suhteen? Huomaatko niissä ristiriitaa?
 • Jokainen lapsi on omanlaisensa, älä vertaile lapsen kuullen lasta sisaruksiin tai muihin lapsiin.
 • Kehu ja huomaa hyvä lapsessa päivittäin. Arvokkainta on yrittäminen!
 • Auta lasta tunnistamaan itsestään hyviä ominaisuuksia, osaamista ja kiinnostuksen kohteita.
 • Ymmärrä lapsen temperamenttia
 • Opeta lapsellesi oman kehon arvokkuus.
 • Opeta sanomaan myös ei!
 • Itsetunnon vahvistaminen ja tunnetaidot liittyvät vahvasti yhteen. Tutustuthan myös tunnetaitoihin!

Miten riittävän hyvä itsetunto näkyy arjessa?

 • Lapsi pystyy tekemään oman hyvinvointinsa mukaisia valintoja (esim. kieltäytymään päihteistä, jos joku niitä tarjoaa, ei lähde mukaan kiusaamiseen)
 • Vaikka lapsi epäonnistuu, se ei kaada koko maailmaa.
 • Lapsella on kokemus, että vaikeista ja epämukavistakin tilanteista selvitään.
 • Lapsella on arjessa ympäristö, jossa hän saa onnistumisen kokemuksia ja uskaltaa yrittää.
 • Lapsi uskaltaa unelmoida ja lähteä tavoittelemaan unelmiaan.
 • Suhtautuminen toisiin ihmisiin on tasapainoista ja arvostavaa.