Tunnetaidot

Tunteet kuuluvat ihmisen elämään ja vaikuttavat kaikkeen mitä teemme, ajattelemme, opimme ja miten olemme toisten kanssa.

Mitä ovat tunnetaidot?

 • Tunnetaidot tarkoittavat kykyä havaita, ilmaista ja säädellä omia tunteita.
 • Tunnetaidot vaikuttavat siihen, miten toimimme toisten ihmisten kanssa ja selviämme haastavista tilanteista
 • Tunnetaidot eivät synny itsestään vaan niitä täytyy opetella/opettaa.
 • Pohja tunnetaidoille luodaan lapsuudessa.
 • Koska kyse on taidoista, voi niitä oppia ja vahvistaa läpi koko elämän.

Miksi on tärkeää oppia ja opettaa tunnetaitoja?

 • Tunnetaidot ovat itsetuntemuksen ja hyvän mielenterveyden perusta.
 • Omien tunteiden tunnistaminen, kuvaaminen ja sopivalla tavalla ilmaiseminen ehkäisee tarvetta vetäytymiselle tai ei toivotulle käyttäytymiselle.
 • Tunnetaidot vahvistavat luottamusta siitä, että selviää vaikeistakin tilanteista elämässään.
 • Omat rajat vahvistuvat ja itsetuntemus paranee.
 • Tunnetaidot ovat elämässäsi merkittävä voimavara ja niiden vahvistamiseen kannattaa panostaa.
 • Omien tunteiden näkeminen ja ymmärtäminen auttavat myös hahmottamaan toisten tunteita, mikä on oleellinen osa vuorovaikutustilanteita ja niissä toimimista.
 • Tunteiden havainnointi ja kuuntelu on tärkeää, koska tunteilla on meille aina jotain kerrottavaa.

Miten tuen lapsen tunnetaitoja?

 • Tunnetaitoja opitaan ennen kaikkea kokemalla ja elämällä sekä mallintamalla.
 • Ole läsnä oleva ja turvallinen aikuinen
 • Tunteista puhuminen on tärkein ja paras tunnetaito. Puhu lapselle tunteistasi ja sanoita niitä.
 • Tunnetaitojen opettaminen tarkoittaa, että lapselle kerrotaan tunteista ja siitä, miltä ne tuntuvat ja miksi ne tulevat.
 • Tunteita voi nimetä, tunnistaa ja huomata.
 • Voi myös opetella taitoja, joiden avulla selviytyy hankalan tunteen yli. (katso alta rauhoittumiskeinoja)
 • Pohdi, miten osoitat ja näytät tunteitasi
 • Rohkaise lasta kertomaan tunteistaan ja opeta lasta yhdistämään kehon viestit erilaisiin tunteisiin
 • Luo tunteet salliva ilmapiiri puhuen ja itsekin tunteitasi osoittaen.
 • Rauhoita itsesi haastavissa tilanteissa.
 • Pahoittele ja pyydä anteeksi, mikäli kiivastut.
 • Älä anna lapsen kiukun tarttua itseesi.
 • Hyväksy lapsen tunteet, mutta ohjaa hänen käyttäytymistään.
 • Kerro, että tunteet tulevat ja menevät – ikävätkin tunteet laantuvat aikanaan
 • Yritä ymmärtää syitä lapsen tunteille, esimerkiksi sitä, miksi lapsi on vihainen tai surullinen. Voitte pohtia sitä yhdessä lapsen kanssa.
 • Näytä, että vaikka aikuisetkin vihastuvat, he myös selvittävät vaikeat tilanteet ja pyytävät anteeksi.

Miksi tunteiden sanoittaminen on tärkeää?

 • Pienillä lapsilla ei ole vielä tunteille sanoja
 • Nimeämisellä on rauhoittava vaikutus tunteisiin ja se auttaa myös monissa ongelmanratkaisutilanteissa
 • Lapsen olo helpottuu, kun aikuinen tunnistaa ja sanoittaa hänen tunteensa
 • Lapsen tunteita ei tule väheksyä
 • Aikuinen voi sanoittaa lapsen tunnetta esimerkiksi: ”Olen tässä sinun kanssa. Ymmärrän, että sinua ärsyttää, kun et saanut sitä lelua. Autan sua rauhoittumaan.” Näin lapsi tulee tunteineen hyväksytyksi ja kuulluksi

Rauhoittumiskeinoja, kun tunteet kuohuvat: