Apua nuoren neuropsykiatrisiin oireisiin

Miten nuoren nepsy-piirteet näkyvät arjessa?

 • Haastavaa käytöstä seurauksena koulupäivän kuormituksesta
 • Läksyjen tekemisen välttely tai hitaus
 • Uniongelmat
 • Syömisongelmat
 • Itsetunto-ongelmat
 • Riitoja herkästi vanhempien ja muiden perheenjäsenten kanssa
 • Vaikeuksia kaverisuhteissa
 • Haastetta käytännön arkitaidoissa (esimerkiksi omista tavaroista huolehtiminen)
 • Yhteisten sääntöjen venyttämistä ja rajojen hakemista
 • Vaikeuksia sietää pettymyksiä

Miten nepsy-piirteet näkyvät koulussa?

 • Impulsiivisuus ja yliaktiivisuus
 • Keskittymispulmat ja tarkkaavuuden haasteet
 • Haasteet oman toiminnan ohjauksessa sekä itsesäätelyssä
 • Hankaluus tarttua työhön ja pysyä työskentelyssä
 • Tehtävän loppuun saattamisen vaikeus
 • Vaikeus siirtyä tehtävästä toiseen
 • Vaikeus seurata ohjeita ja toimia niiden mukaan
 • Vaikea muistaa pitkiä ohjeita
 • Ponnistelua vaativien tehtävien välttäminen
 • Osaamisen taso vaihtelee
 • Oman vuoron odottaminen vaikeaa
 • Suhteeton täydellisyyden tavoittelu
 • Erityiset mielenkiinnon kohteet
 • Vaikeus lukea kehon kieltä ja muuta sanatonta viestintää
 • Vaikeus ajatella joustavasti
 • Haastetta toimia tilanteeseen sopivalla tavalla
 • Itsetunnon ongelmat, masennus
 • Sosiaalisten suhteiden vaikeus
 • Vetäytyminen ryhmästä ja yksin jääminen
 • Kuormittuvuus ja stressitason nousu
 • Tunnesäätelyn pulmat /mielialan vaihtelut
 • Tulistuvaa ja äkkipikaista käytöstä
 • Vaikeus kestää muutoksia, epäonnistumista ja kritiikkiä
 • Ylireagointi tilanteisiin
 • Taipumus tulkita sanottua kirjaimellisesti
 • Rutiineihin tarrautumista
 • Ärsykeherkkyys
 • Tic-oireet
 • Oppimisvaikeudet
 • Motoriikan vaikeudet
 • Kielelliset erityisvaikeudet
 • Hahmotushäiriöt
 • Erilaisuutta aistitoiminnoissa

Vahvuuksia ja voimavaroja

 • Energisyys, tehokkuus ja sinnikkyys
 • Luovuus ja innostuneisuus
 • Kyky keskittyä mielenkiintoiseen asiaan ja innostaa myös muut mukaan toimintaan
 • Uteliaisuus ja rohkeus
 • Oikeudentunto ja rehellisyys
 • Herkkyys ja tunteella eläminen
 • Sanavalmius ja huumorintaju
 • Visuaalisuus
 • Tarkka yksityiskohtien havaitseminen
 • Hyvä muisti ja kiinnostus faktatietoihin
 • Sääntöjen ja rutiinien noudattaminen
 • Empaattisuus ja auttavaisuus
 • Idearikkaus

Mistä apua?