Nuoret aikuiset

Tältä sivulta löydät palvelut nuorille aikuisille

Anna palautetta sivustosta täältä

Varhaisaikuisuuden kynnyksellä eletään merkityksellisten elämänmuutosten aikaa. Osa valmistuu opinnoista ja suuntaa kohti jatko-opintoja, kutsuntaikäiset suorittavat armeijan/siviilipalveluksen, osa siirtyy työelämään, muuttaa omilleen tai perustaa perheen. Jokaisen elämänpolku on yksilöllinen kokonaisuus.

Täysi-ikäisyyden myötä nuorelta odotetaan vastuullista toimintaa yhteiskunnan tärkeänä jäsenenä. Hän saa mahdollisuuden yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen mm. vaalikelpoisuuden ja äänioikeuden myötä. Hyvä koulutus turvaa nuoren aikuisen työllistymistä ja osallisuutta yhteiskunnan toimintaan. Puolustusvoimien palveluksen suorittaville tarjotaan tietotaitoa maanpuolustuksesta ja siviilipalvelukseen hakeutuva saa yleishyödyllistä koulutusta yhteiskunnallisista asioista sekä pääsee osallistumaan työpalveluun.

Aikuistumisen myötä mahdollisuudet itsenäiseen elämään lisääntyvät ja tunne oman elämän hallinnasta voimistuu. Tukea ja ohjausta saattaa kuitenkin vielä tarvita. Ajankohtaiseksi voi tulla erilaisten sosiaalietuuksien hakeminen (Kela:n opinto- ja asumisetuudet tai erilaiset perhe-etuudet), jatko-opintoihin liittyvät kysymykset, työllistymisen haasteet, muutokset terveydentilassa tms.

Kaupungilla, oppilaitoksissa ja kolmansilla sektoreilla on  erilaisia tukipalveluja. Palveluihin voi hakeutua, joko ottamalla itse yhteyttä tai ohjatusti jonkin toisen toimijan kautta. Sivupalkista (mobiilissa sivun alaosasta) löydät nuorille aikuisille suunnattuja palveluita.