Osallistuva budjetointi – Kaikkien Kangasala

Mitä on osallistuva budjetointi?

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa kuntalaiset päättävät tietyn rahasumman käytöstä. Kunta osoittaa tarkoitukseen rahaa ja kuntalaiset suunnittelevat ja päättävät, mitä sillä tehdään.

Toteuttamiseen ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa menetelmää, vaan sitä voidaan toteuttaa eri kunnissa monin eri tavoin.

Vasemmalta löydät lisää tietoa kuinka osallistuvaa budjetointia on hyödynnetty Kangasalla eri vuosina.

Osallistuva budjetointi on

  • Demokraattinen prosessi: avointa keskustelua, vuoropuhelua ja intressien yhteensovittamista sekä yhteistyötä asukkaiden, ryhmien ja organisaatioiden kesken.
  • Keskustelua rahasta ja resursseista, myös niukkuudesta. Se on kompromissien ja ratkaisujen etsimistä yhdessä, ja todellisten tarpeiden tunnistamista.
  • Vaikeiden ongelmien ratkaisemista yhdessä. Se on keskustelua arvovalinnoista.
  • Uudenlainen tapa ajatella ja suhtautua yhteisten verovarojen käytön suunnitteluun. Hallinto ja poliitikot ottavat asukkaat aidosti mukaan suunnittelemaan ja päättämään.
  • Keino parantaa valmistelun ja päätöksenteon laatua ja avoimuutta sekä vahvistaa kansalaisten osallisuutta ja luottamusta hallintoa ja päätöksentekoa kohtaan.
  • Keino motivoida asukkaita osallistumaan ja ottamaan myös itse vastuuta.

Lähde:Kuntaliitto