Vuoden rakennushanke

Kangasalan vuoden 2021 rakennushankkeeksi Omakotitalo Härkönen-Kärki Kangasalan kaupungin viranomaislautakunnan työryhmä on valinnut vuoden 2021 rakennushankkeen. Valittu kohde on Omakotitalo Härkönen-Kärki Kangasalan keskustassa. Vuoden rakennushankkeeksi valittiin arkkitehtonisesti laadukas, veistoksellinen kohde, jossa on pystytty hyödyntämään rakennuspaikan ominaisuuksia ja sopeuttamaan rakentaminen ympäristöönsä. Vuoden…

Suunnittelutarve­ratkaisu ja haja-asutusalueen poikkeamislupa

Suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamisluvat haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Myös ennakkokyselyt mieluiten Lupapisteen kautta ns. neuvontapyyntönä (Kysy neuvoa -toiminto). Lisäohjeita Lupapisteen käyttöön löytyy Lupapisteen sivuilta. Lisätietoja suunnittelutarveratkaisuista ja haja-asutusalueen poikkeamisluvista antaa suunnitteluarkkitehti Jenni Joensuu-Partanen, puh. 040 133 6469,  jenni.joensuu-partanen@kangasala.fi. Puhelinaika arkisin…

Luonto

Luonnon monimuotoisuus Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan elinympäristöjen ja eliöyhteisöjen kirjoa sekä lajien sisäistä vaihtelua aina perimään saakka. Luonnon monimuotoisuus luo pohjan toimiville ekosysteemeille. Hyvinvoivien ekosysteemien tuottamat ekosysteemipalvelut turvaavat puolestaan myös ihmisille muun muassa puhtaan ilman ja veden, tuottavan maaperän sekä satojen…

Luvat

Kangasalan kaupungissa ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvat lupa-asiat käsittelee viranomaislautakunta. Käsiteltäviä lupia ovat mm. ympäristöluvat, maa-ainesluvat sekä maastoliikennelain mukaiset luvat. Lupa-asioihin liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä ympäristönsuojeluyksikköön. Lupia haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Hakemuksista tulee toimittaa myös paperiset versiot 2 kpl.  …

Viheralueet ja ulkoliikuntapaikat

Rakentamisen palvelualue suunnittelee, rakentaa ja kunnossapitää yleisiä alueita joita ovat puistot, leikkipaikat, uima- ja venerannat, matonpesupaikat, viljelypalstat, koirapuisto sekä urheilukentät, palloilukentät ja liikuntareitit. Talvisin hoidettavana ovat lisäksi luistelukentät, jääkiekkokaukalot ja hiihtoladut. Kaupungin yleisten alueiden hoidosta huolehtii neljä tiimiä, minkä lisäksi…