Sorolan virkistysalueella pääsee jo hiihtämään

Sorolan montun virkistysalueella pääsee jo hiihtämään säilölumesta tehtyä latua pitkin. Ensilumenladulle kertyy edestakaiseen kierrokseen mittaa 1,2 km. Innokkaimpia hiihtäjiä on ollut jo runsaasti alueella nauttimassa talven ensi hiihtolenkeistä.

Kyötikkälän viljelypalstoille on laadittu säännöt

Kangasalan kaupunki vuokraa viljelypalstoja Kyötikkälästä. Viljelypalstoille on laadittu viljelytoimintaa varten säännöt, jotka tulevat voimaan vuoden 2023 alusta alkaen. Viljelijöiden toiveita on kuultu sääntöjä laadittaessa.

Lumenlevitys Sorolan montussa aloitetaan viikolla 48

Sorolan montussa aloitetaan lumenlevitys keskiviikkona 30.11. ja arviolta viikon kuluessa alueelle saadaan käyttöön hiihdettävä reitti. Reitti muotoutuu lumen riittävyyden mukaisesti, lumitykkien käyttö ei vielä ole mahdollista. Kuntoportaiden käyttäjien tulee varoa montulla työskenteleviä koneita. Lisätietoa asiasta päivitetään myös Kangasalan liikuntapalveluiden Facebook-sivuille.

Puutarhajäte ei kuulu luontoon

Kangasalan kaupunki muistuttaa, että puutarhajätteen läjitys luontoon on jätelain nojalla kiellettyä. Puutarhajätteen läjitys luontoon aiheuttaa haittaa luonnon monimuotoisuudelle ja yleiselle viihtyvyydelle sekä edistää vieraslajien leviämistä. Kaupungille aiheutuu myös kustannuksia luvattomasti läjitetyn jätteen siivoamisesta. Kangasalan kaupunki saa tasaisin väliajoin palautetta puisto-…