Suunnittelutarve­ratkaisu ja haja-asutusalueen poikkeamislupa

  Suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamisluvat haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Myös ennakkokyselyt mieluiten Lupapisteen kautta ns. neuvontapyyntönä (Kysy neuvoa -toiminto). Lisäohjeita Lupapisteen käyttöön löytyy Lupapisteen sivuilta. Lisätietoja suunnittelutarveratkaisuista ja haja-asutusalueen poikkeamisluvista antaa suunnitteluarkkitehti Jenni Joensuu-Partanen, puh. 040 133 6469,  jenni.joensuu-partanen@kangasala.fi. Puhelinaika…

Luonto

Vieraslajit Vieraslajeiksi kutsutaan sellaisia eläin- ja kasvilajeja, jotka ovat levinneet luontaisilta levinneisyysalueiltaan ihmisen mukana uusille alueille joko tahallisesti tai tahattomasti. Tutuimpia vieraslajeja ovat jättiputki, jättipalsami, komealupiini sekä kurtturuusu.   Ilmoita haitallisten vieraslajien havainnoistasi Kangasalan kaupungin karttapalvelussa. Kangasalan kaupunki on avannut…

Luvat

Kangasalan kaupungissa ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvat lupa-asiat käsittelee viranomaislautakunta. Käsiteltäviä lupia ovat mm. ympäristöluvat, maa-ainesluvat sekä maastoliikennelain mukaiset luvat. Lupa-asioihin liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä ympäristönsuojeluyksikköön. Lupia haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Hakemuksista tulee toimittaa myös paperiset versiot 2 kpl.  …

Asuntoasiat

Kangasalan kaupungin Asuntoasiat antaa tietoja kaupungin alueella sijaitsevista valtion lainoittamista asunnoista, antaa järjestysnumerot asumisoikeusasuntojen hakemista varten sekä käsittelee yhtiöiden hyväksymispyynnöt asumisoikeuden haltijoista. Arava- ja korkotukilainalla rakennettuihin asuntoihin sovelletaan varallisuus- tai tulorajoja. Suurin osa vuokra-asunnoista on valtion aravarajoituksen alaisia ja hakijaperheen on täytettävä asunnontarpeelle,…