PIKI-kirjastojen uudet käyttösäännöt voimaan 1.1.2018

28.12.2017

PIKI-kirjastojen uudet käyttösäännöt astuvat voimaan 1.1.2018.  Käyttösääntöjä on uudistettu 1.1.2017 voimaan tulleen uuden kirjastolain mukaisiksi.  Yleisten kirjastot ovat kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa. Kirjaston omien aineistojen käyttö, lainaus, varaaminen ja neuvonta tulee olla maksutonta.

Kirjaston käyttösäännöillä määritellään kirjaston ja asiakkaan välistä suhdetta ja kerrotaan, millä tavoin asiakas voi käyttää yleisen kirjaston palveluja, aineistoja, välineitä ja tiloja. Käyttösääntöjä tarvitaan myös kirjaston sisäisen järjestyksen, turvallisuuden ja viihtyisyyden takaamiseksi.
 

Kirjastokortin myöntämiseen tarkennuksia

 
Aineiston lainaamiseen ja monien palvelujen käyttämiseen (omatoimikirjastot, automaatit, laitevaraukset, e-aineistot) tarvitaan edelleenkin kirjastokorttia viivakoodeineen ja tunnuslukuineen. Ellei asiakkaalla ei korttia saadessaan suomalaista henkilötunnusta, kortti annetaan tästä lähtien määräaikaisena vuodeksi. Jos yhteisö tai laitos haluaa kirjastokortin, sillä pitää olla täysi-ikäinen vastuuhenkilö. Asiakkaan edellytetään ilmoittavan  nimen ja henkilötunnuksen lisäksi Suomessa voimassa oleva osoitteensa.
 

Maksut säilyvät ennallaan

 
Varausmaksut poistuivat kaikista yleisistä kirjastoista vuoden 2017 alussa. PIKI-kirjastoihin ei ole tulossa uusia maksuja tai maksumuutoksia vuoden 2018 alusta. Vaikka varausmaksut ovat poistuneet, maksullisia ovat edelleenkin eräpäivän jälkeen uusitut tai palautetut lainat (myöhästymismaksu), noutamatta jääneet varaukset, seutuvaraukset (jolloin aineisto kuljetetaan toisesta PIKI-kunnasta) ja kaukolainavaraukset (jolloin aineisto tilataan PIKI-kirjastojen ulkopuolelta) sekä vahingoittunut ja palauttamaton aineisto.
 
Tästä lähtien maksut, jotka ovat syntyneet uuden kirjastolain voimassa ollessa, ovat perittävissä ilman tuomiota tai päätöstä. Asiakas menettää edelleenkin lainausoikeuden kaikissa PIKI-kirjastoissa, ellei hän palauta lainojaan tai maksa maksujaan. Lainauskiellon maksuraja on 20 €.  Henkilön joutuessa lainauskieltoon myös hänen huoltajansa menettää lainausoikeutensa. Lainauskiellossa oleva henkilö voi käydä kirjastoissa ja käyttää kaikkia muita palveluja.
 

Uutta: kirjastokohtainen käyttökielto

 
Kirjastoissa tapahtuvaan häiriköintiin on voitu tähän saakka puuttua vain järjestyslain avulla. Lakiuudistus toi kirjastoille mahdollisuuden antaa häiriköijälle enintään 30 päivää kestävän kirjastokohtaisen käyttökiellon. Se voidaan määrätä, jos käyttäjä toistuvasti ja merkittävästi aiheuttaa häiriötä kirjaston toiminnalle, käyttäytyy häiritsevästi tai uhkaavasti, vaarantaa turvallisuutta tai vahingoittaa kirjaston omaisuutta. Käyttökiellon antaminen edellyttää aina asianomaisen kuulemista, ja kielto annetaan hallintopäätöksenä, johon on oikeus vaatia kuntalain mukaista oikaisua. Käyttökiellon saanut asiakas ei voi käydä kirjastossa, johon hänelle on annettu käyttökielto.
 
PIKI-kirjastoihin kuuluvat kaikki 22 Pirkanmaan yleistä kirjastoa.