Kirjastopalveluita käytettiin Kangasalla jälleen edellisvuotta enemmän


Yleisten kirjastojen vuoden 2023 tilastot on julkaistu. Viime vuosi oli kirjastoissa ensimmäinen normaali toimintavuosi koronan jälkeen. Kangasalan kirjastoja käytettiin jälleen edellisvuotta ahkerammin.

Kangasalan kaupunginkirjaston tilastot viime vuodelta ovat erityisesti asiakaskäyttäytymisen näkökulmasta iloista luettavaa. Käyntimäärät kasvoivat noin 11 %, lainausmäärät noin 5% edellisvuodesta. Kangasalalaiset ovat valtakunnallisestikin vertailtuna kirjastonkäyttäjinä ahkerimmasta päästä; keskimääräinen kangasalalainen kävi kirjastossa 9 kertaa ja lainasi 19 teosta vuoden aikana. Valtakunnallisesti vastaavat luvut ovat 8,6 kirjastokäyntiä ja 15 lainattua teosta.

Lainaus- ja asiakasmäärät ovat korkeammat kuin koronaa edeltäneinä vuosina kun taas kirjastokäyntien määrä on vähentynyt vuodesta 2019. Eniten ovi kävi Kangasalla pääkirjastossa, Vatialan kirjastossa sekä kirjastoautossa. Myös Sahalahden kirjaston käyttömäärät ovat omatoimimahdollisuuden ansiosta vuosittaisessa kasvussa.

Kangasalan kirjastojen henkilökunta tarjosi viime vuonna 120 kertaa kirjastonkäytön tai tiedonhankinnan opetusta sekä vinkkasi aineistoja yhteensä 2644 henkilölle, joista suurin osa oli lapsia ja nuoria. Tapahtumia järjestimme itse tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 85 kertaa. Tapahtumiimme osallistui lähes 2000 henkilöä.

Laadukas ja ajantasainen kokoelmamme pysyi lähes samankokoisena, sillä hankimme noin 9000 uutta teosta samalla kun poistimme vanhentunutta tai huonokuntoista aineistoa saman verran. Painettujen lehtitilausten määrä on vähentynyt vuosittain, mutta samalla elektronisten aineistojen määrää on lisätty.

Kangasalan kirjastoissa työskentelee 22 henkilöä viidessä yksikössä. Teemme työtä kuutena päivänä viikossa kahdessa vuorossa. Henkilökuntamme kouluttautuu aktiivisesti samalla kun pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme ja uudistamaan tilojamme vastaamaan lakisääteisiä tehtäviämme.

Lisää yleisten kirjastojen tilastoista voit lukea tästä linkistä.
Kaikkien Suomen kirjastojen tilastoja voit tarkastella täältä.