Kangasalan kaupunki liittyy kansalliseen e-kirjastoon


Kangasalan kaupunki liittyy kansalliseen e-kirjastoon, kun se avataan asiakkaille 29.4.2024.

Kuntien yhteinen e-kirjasto on digitaalinen aineistokokoelma, joka sisältää e-kirjoja, e-äänikirjoja ja e-lehtiä. Kokoelma on kuntalaisten käytettävissä, kun kunta on tehnyt sopimuksen palvelusta Kansalliskirjaston kanssa. Kansallinen e-kirjasto varmistaa e-aineistojen yhdenvertaisen saatavuuden asuinpaikkakunnasta riippumatta. Tähän saakka kirjastojen e-aineistojen hankinnat on tehty yksittäisissä kirjastokimpoissa ja aineistojen saatavuus on vaihdellut alueittain.

Laki yleisistä kirjastoista velvoittaa kirjastoja tarjoamaan ajantasaiset kokoelmat asiakkailleen. Kansallisessa e-kirjastossa kokoelma on asukkaiden käytettävissä mobiilisovelluksen ja myöhemmin myös verkkosivun kautta. Yhteistä e-kirjastoa on rakennettu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa ja Helsingin kaupunginkirjaston vetämässä e-kirjastohankkeessa. Kun e-kirjastopalvelut tuotetaan yhteisesti koko Suomen tasolla, on se kustannustehokkaampaa ja lainattavasta kokoelmasta tulee laajempi ja monipuolisempi.

Kansallisen e-kirjaston toiminta rahoitetaan kunnilta perittävillä vuosimaksuilla. E-kirjaston aloittaessa toimintansa sen kustannukset tulevat olemaan noin 0,70 euroa/asukas vuosina 2024 – 2026. Kangasalan kaupungille kustannus on nykyisellä asukasmäärällä noin 23 500 euroa vuodessa.

Vuonna 2023 Kangasalan kirjaston e-aineistokulut olivat noin 14 000 euroa. Osa näistä kuluista vähenee kansalliseen e-kirjastoon liittymisen myötä. E- aineistokulut ovat jatkossa noin 31 300 euroa vuodessa. Lisärahoitustarve on noin 17 000 euroa vuodessa, mikä rahoitetaan palvelualueen määrärahoista.

Tavoitteena on, että kaikki Pirkanmaan kunnat eli piki-kirjastot liittyvät kansalliseen e-kirjastoon.

Lisätietoja: kirjastopalvelujohtaja Annamari Nikara-Nummi,
etunimi.sukunimi@kangasala.fi, 050 373 8648