Maksuttomuus ja koulumatkakorvaus

  • Kaksivuotinen esiopetus on maksutonta.
  • Sitä järjestetään 4 tuntia päivässä noudattaen perusopetuksen työ- ja loma-aikoja.
  • Jos lapsi osallistuu kaksivuotisen esiopetuksen lisäksi täydentävään varhaiskasvatukseen, voi varhaiskasvatusaika olla maksullista.
  • Jos oppilaan matka kotoa esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on perusopetuslain (32 §) mukaan oikeus avustukseen tai maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen.
  • Esiopetuksen oppilaalla on oikeus avustukseen tai maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun oppilaan iän ja muiden olosuhteiden takia matka olisi oppilaalle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.
  • Kaksivuotisessa kokeilussa esiopetukseen kuljetaan ensisijaisesti perheen järjestämällä kuljetuksella, jota kunta avustaa. Toissijaisesti kunta järjestää kuljetuksen.