Yleistä tietoa kokeilusta

 • Kangasalan kaupunki on valittu mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamaan kokeiluun kaksivuotisesta esiopetuksesta.
 • Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun ja se koskee vuosina 2016 tai 2017 syntyneitä lapsia.
 • Kangasalla kokeiluun valikoituivat Harjunsalon päiväkoti (vuorohoidon yksikkö) ja Liuksialan päiväkoti. Nämä päiväkodit ovat kokeilutoimipaikkoja koko kokeilun ajan.
 • Perheet, eivät voi itse hakea lasta mukaan kokeiluun. Opetus ja kulttuuriministeriön osoittaman tutkijaryhmän toimesta on suoritettu satunnaisotannalla kuntien, päiväkotien ja lasten valikoituminen mukaan kokeilutoimintaan.
 • Kokeiluun mukaan päässet lapset ovat olleet kokeilua järjestävässä päiväkodissa varhaiskasvatuksessa tai perhe on asunut tällaisen päiväkodin lähellä.
 • Koeryhmään kuuluvilla lapsilla esiopetus kestää kaksi vuotta ja verrokkiryhmään kuuluvat lapset ovat yksivuotisessa esiopetuksessa.
 • Keväällä 2022 tulee tieto koeryhmään valikoituneista, 2017 syntyneistä lapsista ja siitä tiedotetaan huoltajia erikseen.
 • Kaksivuotisen esiopetuksen aikana ei voi osallistua perusopetukseen valmistavaan opetukseen.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on

 • Vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa
 • Kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta
 • Selvittää varhaiskasvatuksen esiopetuksen välisiä jatkumoita
 • Selvittää perheiden palveluvalintoja
 • Saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys-
  ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen