Yksityistien tiekunta

Tiekunnan perustaminen Muuttuneen yksityistielain myötä muuttui myös tiekuntien perustaminen. Perustamisasiassa voitte kääntyä Maanmittauslaitoksen puoleen. https://www.maanmittauslaitos.fi/asiakaspalvelu Tieosakkaat Yksityistielain 34 §:n mukaan yksityistiehen tieoikeuden saanut on velvollinen tieosakkaana osuutensa mukaan osallistumaan kyseisen yksityistien tienpitoon. Tienpitovelvollisuus alkaa, kun tieoikeus perustetaan ja päättyy, kun tieoikeus lakkaa.…

Rakennusvalvonnan taksat

Kangasalan viranomaislautakunta on hyväksynyt 31.1.2024 maksuperusteet rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavista maksuista ja ne ovat tulleet voimaan 1.3.2024 korvaten vanhan 1.10.2022 voimaan tulleen taksan. Rakennusvalvontamaksu määräytyy päätöksenantopäivänä voimassa olevien maksuperusteiden mukaan. Rakennusvalvontataksat löydät täältä.