Lamminrahkan yhtiömuotoiset tontit

Lamminrahkan yhtiömuotoiset tontit Taikakummun paritalo/rivitalotontit on varattu. Tontit sijaitsevat lähellä Tampereen rajaa, pienellä Taikakummun alueella, jonne rakentuu paritalo/rivitaloyhtiöiden lisäksi omakotitaloja. Tonttien sijainti on merkitty oheiseen Lamminrahkan karttaan punaisella rajauksella. Kaikki tontit rajautuvat metsäiseen viheralueeseen. Tonttien vieritse kulkeva ulkoilureitti liittyy Lamminrahkan…

Yksityistieavustukset

Kangasalan kaupunki jakaa vuosittain avustusta oman kaupunkinsa yksityistierekisteriin merkityille ja yksityistielain 50§:n vaatiman ilmoituksen Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin tehneille tiekunnille kunnossapitoon sekä perusparantamiseen. Kaupunki päättää yksityistielain mukaisesti avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta (YksTL 84 §). Kunnossapito Kunnossapitoavustusta haetaan osoitteesta yksityistieavustukset@kangasala.fi tai Elinympäristölautakunta /…

Yksityistien tiekunta

Tiekunnan perustaminen Muuttuneen yksityistielain myötä muuttui myös tiekuntien perustaminen. Perustamisasiassa voitte kääntyä Maanmittauslaitoksen puoleen. https://www.maanmittauslaitos.fi/asiakaspalvelu Tieosakkaat Yksityistielain 34 §:n mukaan yksityistiehen tieoikeuden saanut on velvollinen tieosakkaana osuutensa mukaan osallistumaan kyseisen yksityistien tienpitoon. Tienpitovelvollisuus alkaa, kun tieoikeus perustetaan ja päättyy, kun tieoikeus lakkaa.…

Rakennusvalvonnan taksat

Kangasalan viranomaislautakunta on hyväksynyt 21.9.2022 maksuperusteet rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavista maksuista ja ne ovat tulleet voimaan 1.10.2022 korvaten vanhan 1.7.2022 voimaan tulleen taksan. Rakennusvalvontamaksu määräytyy päätöksenantopäivänä voimassa olevien maksuperusteiden mukaan. Rakennusvalvontataksat löydät täältä.