Loma-asunnosta vakituiseksi asunnoksi

Loma-asunnosta vakituiseksi asunnoksi Kangasalan vahvuus on erilaisten asumismahdollisuuksien monipuolisuus. Loma-asuntojen käyttötarkoituksen muutos pysyväksi asunnoksi on osa tätä kokonaisuutta. Kaupunki on määritellyt asemakaavan ulkopuolella olevat alueet ja ranta-alueet, joilla muutos on edullisinta ja järkevintä, huomioon on otettu myös alueen palveluiden saatavuus.…

Yksityistieavustukset

Yksityistieavustusten jakamisen ehdot, hakumenettely ja avustushaun aikataulu on uudistettu. Avustusta hakevien tulee lukea huolellisesti tämän sivun ohjeet sekä tutustua avustusten jakamisen ehtoihin (sivun oikeassa reunassa linkki yksityistieavustusten ehtoihin). Kangasalan kaupunki jakaa elinympäristölautakunnan määrittelemien ehtojen mukaisesti yksityistieavustusta tiekunnille. Vuonna 2023 yksityistieavustusta…

Yksityistien tiekunta

Tiekunnan perustaminen Muuttuneen yksityistielain myötä muuttui myös tiekuntien perustaminen. Perustamisasiassa voitte kääntyä Maanmittauslaitoksen puoleen. https://www.maanmittauslaitos.fi/asiakaspalvelu Tieosakkaat Yksityistielain 34 §:n mukaan yksityistiehen tieoikeuden saanut on velvollinen tieosakkaana osuutensa mukaan osallistumaan kyseisen yksityistien tienpitoon. Tienpitovelvollisuus alkaa, kun tieoikeus perustetaan ja päättyy, kun tieoikeus lakkaa.…

Rakennusvalvonnan taksat

Kangasalan viranomaislautakunta on hyväksynyt 21.9.2022 maksuperusteet rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavista maksuista ja ne ovat tulleet voimaan 1.10.2022 korvaten vanhan 1.7.2022 voimaan tulleen taksan. Rakennusvalvontamaksu määräytyy päätöksenantopäivänä voimassa olevien maksuperusteiden mukaan. Rakennusvalvontataksat löydät täältä.