Latujen ja luistelukenttien karttapohjainen kuntotietopalvelu on kehitteillä ja julkaistaan kuntalaisille alkuvuodesta 2023


Karttapohjaista kuntotietopalvelua työstetään parhaillaan Kangasalan kaupungilla ja palvelu on tarkoitus julkaista kuntalaisille alkuvuodesta 2023. Uudesta sähköisestä kuntotietopalvelusta liikunnan harrastajat pääsevät seuraamaan hiihtolatujen, luistelukenttien ja kaukaloiden kunnossapitotilannetta.

Kuva: Kangasalan kaupunki/Rami Valonen.

Sähköistä kuntotietopalvelua on kehitetty yhteistyössä Kangasalan kaupungin paikkatietopalveluiden, ulkoalueiden ylläpito-yksikön ja liikuntapalveluiden kanssa. Lisäksi sovelluksen käyttöön on opastettu latu-urakoitsijoita.

Uudesta palvelusta löytyy hiihtoladut, luistelukentät ja kaukalot. Kangasalan kaupungilla on ylläpidossaan yhteensä 21 luistelukenttää, 6 kaukaloa ja noin 100-200 km maastohiihtolatuja sääolosuhteista riippuen. Säiden salliessa ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden tehdään myös jäälatuja. Etelä-Kangasalan, Koillis-Kangasalan, Sahalahden, Kuhmalahden, Lahdenkulman ja Vehkajärven ladut kunnossapidetään ostopalveluna.

Uudesta palvelusta liikunnan harrastaja voi tarkastaa, milloin luistelukenttä tai hiihtolatu on jäädytetty tai kunnossapidetty viimeksi. Lisäksi sovelluksesta löytyy lisähuomiot jääkenttien ja hiihtolatujen osalta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tilanteet, jolloin ladulla on havaittu hiekkaa tai ladun varrella on työmaa.

Kuntotietopalvelun ominaisuuksia kehitetään edelleen, kun se on saatu v.2023 alussa pilottikäyttöön. Palautetta ja kehitysehdotuksia kuntotietopalvelusta voi jättää liikunnan palautelomakkeella (yhteystiedot alla). Kunnossapitoa koskevat palautteet voi jättää infran palautejärjestelmään (yhteystiedot alla).

Latujen ja luistelukenttien kunnossapitotilannetta voi tällä hetkellä seurata liikuntapalveluluiden sivuilta Liikuntapalvelut – Kangasala ja Liikkuva Kangasala – Kunnon kaupunki | Facebook pois lukien vuodenvaihteen virastosulun aika. Kaupunginvirastot ja puhelinvaihde ovat suljettuina 23.12.2022 – 1.1.2023.

Lisätietoja kuntotietopalvelusta:

Jari Järvinen, kaupunginpuutarhuri
p. 050 550 9079, jari.jarvinen(at)kangasala.fi

Jarno Schutskoff, liikunnan palvelukoordinaattori
p. 050 309 4545, jarno.schutskoff(at)kangasala.fi

Palautteet ja kehitysideat kuntotietopalvelusta:

https://www.kangasala.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikuntapalvelut/palautelomake/

Huoltoasiat ja kunnossapito:

Tekninen keskus/ Rakentamisen palvelualue

www.kangasala.fi/infrapalaute