Huutijärven koulun lähiliikuntapaikkaa koskevan kyselyn tulokset


Ilmakuva Huutijärven koululta. Kuvaan on rajattuna alue, johon lähilikuntapuistoa suunnitellaan.

Lähiliikuntapaikkaa suunnitellaan Huutijärven koulun pihan yhteyteen. Kuva: Kangasalan kaupunki.

Kangasalan kaupungin Huutijärven koulun kehitettävästä piha-alueesta järjestettiin sähköinen asukaskysely, jonka tarkoituksena oli hakea koulun oppilaiden, oppilaiden huoltajien ja lähialueen asukkaiden näkemyksiä suunnittelua varten. Kysely oli auki 14.8.-4.9.2023. Kyselystä tiedotettiin kaupungin verkkosivuilla, suunnittelukohteessa ja suunnittelukohteen lähellä asuville lähetettiin kyselystä ilmoituskirjeet.

Huutijärven koulun pihan kehittämistä koskevaan kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 231 kpl. Vastaajaryhmistä suurimpiin kuuluivat Huutijärven koulun oppilaiden huoltajat (38,5 %) ja koulun oppilaat (34,2 %).

Vastaajilta kysyttiin, mitä toimintoja lähiliikuntapaikalle tulisi sijoittaa. Vastausvaihtoehtojen pohjana toimivat koululta saadut alustavat toiveet. Kyselyn vastausten perusteella eniten Huutijärven koulun pihalle toivotaan luistelumahdollisuuksia ja kiipeilyvälineitä. Seuraavaksi eniten kannatusta saivat koripallokenttä ja koripallotelineet, ulkokuntoiluvälineet sekä tekonurmikenttä pelailuun.

Huutijärven koulun lähiliikuntapaikkaa koskevan kyselyn vastausraportissa on esitetty kyselyn tulokset tarkemmin.

Tulosraportti löytyy myös Osallistu ja vaikuta -sivustolta.

Kangasalan kaupunki kiittää kaikkia kyselyihin vastanneita! Kyselyjen vastaukset ovat arvokasta tietoa ja tuloksia hyödynnetään suunnittelussa soveltuvin osin ottaen huomioon mm. käytettävissä oleva tila, määräraha ja turvallisuus.

Lisätiedot:

Jari Järvinen, kaupunginpuutarhuri
p. 050 550 9079, jari.jarvinen(a)kangasala.fi

Milla Santalehto, suunnittelija
p. 044 481 3009, milla.santalehto(a)kangasala.fi