Anna palautetta ja vastaa kyselyihin

Palautteet ja kehitysideat

 

Anna palautetta ja kehitysideoita
Voit antaa kiitoksen, kommentin tai kehitysidean kaikista kaupungin palveluista. Klikkaa kuvaa tai yllä olevaa tekstilinkkiä!


Tästä pääset lukemaan aiemmin annettuja palautteita ja vastauksia: Annetut palautteetVikailmoitukset
Teknisen keskuksen palveluiden vikailmoitukset. Tämä palautepalvelun viestit käsitellään teknisellä keskuksella arkipäivisin.  Linkki vikailmoituksiin löytyy myös etusivun pikavalikosta.
Päivystyspalvelut -yhteystiedot Strategiakyselyt
Kaupungin voimassa oleva strategia -Onnistumissuunnitelma -kuntastrategia 2020.
Kaupunkilaisille suunnattuja kyselyjä kaupungin toiminnan kehittämiseksi.

Hyvinvointikysely
Kaupunkilaisille suunnattu kysely kokemusperäisen hyvinvointitiedon kokoamiseksi ja kehittämiskohteiden kartoittamiseksi. 

Pirkanmaan Pippuri-hanke, linkki kyselyyn
lasten ja perheiden palvelujen uudistamisesta


Kyselyt oppilaille ja huoltajille (käyttäjillä tulee olla wilma-tunnukset)  
Opetustoimen tai koulujen omat kyselyt, joista itiedotetaan vastaajia erikseen

Kirjaston kohdennetut tyytyväisyyskyselyt

Kirjaston palautekanava

Kirjaston hankintaehdotukset 

Kouluterveyskysely
Terveydenhuoltolaitoksen toteuttama kyselly perusopetuksen, lukion ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille. Kysely toteutetaan joka toinen vuosi koulutyön ohessa.

Nuorisovaltuuston kyselyt
Kohdennetut kyselyt nuorille ajankohtaisista asioista. Toteutetaan koulutyön ohessa.
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaspalautekysely 

Sähköinen asiointi  
Kangasalan kaupungin sähköisen asioinnin linkit

Varhaiskasvatuksen palautekyselyt
Kyselyt on suunnattu varhaiskasvatuksen palveluja käyttäville huoltajille. Kyselyt toteutetaan sähköisesti, erikseen sovittuna ajankohtana, josta tiedotetaan huoltajille.

Valkeakoski-opiston palautekyselyt
Jatkuva kysely, joka on suunnattu kaikille Valkeakoski-opiston toiminnan arvioimiseksi ja kehittämiseksi. 
 
Vapaa-aikapalveluiden tyytyväisyyskyselyt
Kyselyt nuoriso- ja liikuntapalveluiden käyttäjille oman toiminnan kehittämiseksi. 

Valtakunnalliset aloite-  ym. palvelut
www.suomi.fi

www.otakantaa.fi
www.kansalaisaloite.fi
www.kuntalaisaloite.fi 

Kangasalan kaupungille aloite