Ilmoittautuminen esi- ja perusopetukseen sekä koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi 2022–2023

Esiopetukseen ilmoittautuminen Perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta järjestetään toimikaudella 2022–2023 vuonna 2016 syntyneille lapsille tai 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä oleville vuonna 2017 syntyneille lapsille Kangasalan kaupungin esiopetusyksiköissä. Perusopetuslain mukaisesti lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena. Lapsen huoltajan on…

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu Kangasalla

Kangasala on valittu mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kokeilu perustuu kokeilulakiin (1046/2020). Kunnat on valikoitu mukaan satunnaisotannalla, ja maaliskuussa valitaan ministeriön tutkijaryhmän toimesta kokeilutoimipaikat Kangasalla. Kokeilu koskee lapsia, jotka ovat syntyneet vuosina 2016 ja 2017.  Osa kokeiluun osallistuvista…

Kangasalan varhaiskasvatus mukana viisivuotiaiden kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa

Kangasalan varhaiskasvatus mukana viisivuotiaiden kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeiluun tulevat kunnat on nyt valittu ja Kangasala on yksi kokeilukunnista. Kokeilu kohdistuu vuonna 2016 ja 2017 syntyneisiin lapsiin. Kuntia, joissa…

5 vuotta täyttävien lasten konsertti 1-5.2.2021

Kangasalan varhaiskasvatus järjestää kaikille 5 vuotta vuonna 2021 täyttäville kangasalalaisille lapsille suunnatun lastenkonsertin helmikuun alussa. Konsertti järjestetään koronatilanteen vuoksi etäkonserttina, ja esiintyjinä konsertissa Juurikadun orkesteri. Päiväkodissa, perhepäivähoidossa ja kerhossa olevat lapset pääsevät nauttimaan konsertista omassa varhaiskasvatuspaikassaan. Kotona olevilla 5 vuotta…