Ilmoittautuminen esi- ja perusopetukseen sekä koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi 2022–2023


Esiopetukseen ilmoittautuminen

Perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta järjestetään toimikaudella 2022–2023 vuonna 2016 syntyneille lapsille tai 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä oleville vuonna 2017 syntyneille lapsille Kangasalan kaupungin esiopetusyksiköissä.

Perusopetuslain mukaisesti lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tehdään 7.1.–21.1.2022 sähköisenä Kangasalan kaupungin verkkosivuilla kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/esiopetus/esiopetukseen-ilmoittautuminen/

Lapsen esiopetuspaikka määräytyy lapsen osoitteen ja tulevan koulupolun mukaan. Kangasalan kaupungin esiopetukseen lapsi ilmoitetaan koulupolun mukaiseen esiopetukseen, ei yksittäiseen esiopetusta antavaan yksikköön.

Kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa tällä hetkellä mukana olevien lasten ei tarvitse enää erikseen ilmoittautua esiopetukseen.

Jos esiopetusikäinen tarvitsee myös esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, voitte hakea ilmoittautumislomakkeella myös kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa.

Jos esiopetusikäinen tarvitsee koulukuljetusta, tulee anomus tehdä erikseen ja palauttaa se lomakkeen ohjeen mukaisesti. Hakemus maksuttomasta esiopetuskuljetuksesta löytyy kaupungin verkkosivuilta ja netti-ilmoittautumisen yhteydestä.

Kangasalla yksityistä esiopetusta tarjoaa lukuvuonna 2022-2023 Pilke luontopäiväkoti Kiuru (Ruutana). Ilmoittautuminen tehdään kaupungin sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Jos lapsi tarvitsee esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, tulee esiopetukseen ilmoittautumisen lisäksi tehdä erikseen sähköinen palvelusetelihakemus.

Tampereella esiopetusta järjestävät kangasalalaisille Tampereen kansainvälinen koulu (FISTA), Tampereen Steinerkoulu, Tampereen ruotsinkielinen päiväkoti ja Tampereen kristillinen koulu. Tampereella toimiviin esiopetusyksiköihin huoltajat ilmoittavat esioppilaan suoraan ja tekevät myös ilmoittautumisen kaupungin sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Lisätietoja saatte varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta p. 040 133 6327, lapsenne varhaiskasvatusyksiköstä ja kaupungin verkkosivuilta.

 

Perusopetukseen ilmoittautuminen

Oppivelvollisuuden suorittaminen alkaa sinä vuonna, jonka kuluessa lapsi täyttää seitsemän vuotta. Syksyllä 2022 aloittavat koulunsa vuonna 2015 syntyneet lapset.

Kangasalan kaupungin järjestämässä esiopetuksessa olevien, ensi syksynä koulunsa aloittavien lasten ei tarvitse ilmoittautua kouluun. Koulut saavat tulevien ykkösluokkalaisten tiedot automaattisesti oppilashallinto-ohjelmasta.

Muusta kunnasta Kangasalle muuttavien oppilaiden tiedot ja yksityisessä esiopetuksessa olevat, 1. luokalle lv. 2022-2023 tulevat lapset ilmoitetaan suoraan lähimmän koulun kansliaan. Koulujen yhteystiedot löytyvät kunkin koulun verkkosivulta.

Huoltaja, joka haluaa saada lapsensa kouluun yhtä vuotta aikaisemmin tai anoa lykkäystä lapsen koulunkäynnin alkamiseen, tulee toimittaa sitä koskeva anomus sekä asiantuntijalausunto johtavalle erityisopettajalle osoitteella Sivistyskeskus PL 50, 36201 Kangasala. Anomus löytyy kaupungin verkkosivuilta kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/perusopetus/kouluun-ilmoittautuminen/kun-koulun-alku-mietityttaa/

Asiantuntijalausuntoa varten lapsi ilmoitetaan kouluvalmiustutkimukseen Kangasalan perheneuvolaan, Kunnantie 2, 36200 Kangasala, p. 040 133 6593.

 

Koululaisten iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen

Iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen tapahtuu alkukeväästä ja siitä tiedotetaan erikseen Kangasalan kaupungin verkkosivuilla, Wilmassa ja paikallislehdissä.

Lisätietoja koululaisten iltapäivätoiminnasta löytyy kaupungin verkkosivulta tai Marjaana Rosenqvistilta (marjaana.rosenqvist@kangasala.fi, p. 050 550 9746).

 

Kangasalla 16.12.2021

Kangasalan kaupunki/sivistyskeskus