Kangasalan varhaiskasvatuksen lasten, huoltajien ja henkilöstön antama palaute toimintavuodelta 2020-2021


Kangasalan varhaiskasvatuksen lasten, huoltajien ja henkilöstön antama palaute toimintavuodelta 2020-2021

Kangasalan varhaiskasvatuksessa toteutettiin keväällä 2021palautekyselyt lapsille, huoltajille ja henkilöstölle. Kyselyt kohdistettiin myös avoimen varhaiskasvatuksen ja yksityisen varhaiskasvatuksen piirissä oleville. Kyselyiden avulla saimme arvokasta palautetta toiminnastamme toimintakaudelta 2020-2021.

 

Lasten antama palaute

”Hyvää, kivaa, superkivaa. Halutaan leikkiä. Yhden kerran muistan, että leikit ei sujuneet.”

 ”Säännöt on tyhmiä, kun joutuu odottamaan, ettei voi heti sanoa.”  

Yhteensä 1160 lasta arvioi ja antoi palautetta toiminnasta. Lasten antama palaute kerättiin ryhmä – ja parikeskusteluilla ja yksittäisiä lapsia haastatellen. Lapset kokivat, että heillä oli kavereita ja aikuiset ovat mukavia. He ovat vastausten perusteella saaneet aikuiselta yleensä tukea ja apua esimerkiksi riitatilanteisiin kavereiden kanssa. Kehitettävinä asioina nousi esiin säännöt ja päivälepo.

Jos me saataisiin päättää säännöt, syötäisiin vain karkkia. Pöydälle saisi kiivetä ja sohvalla saisi pomppia.”

 

Huoltajien ja henkilöstön antama palaute

Huoltajat antoivat positiivista palautetta monipuolisesta toiminnasta ja tasa-arvoisista osallistumisen mahdollisuuksista lapsille. Lapsen yksilöllisyys huomioidaan toiminnassa hyvin ja huoltajat kokevat tulevansa kuulluksi lastaan koskevissa asioissa. Kehitettävinä asioina esiin nousi oppimisympäristö sisällä ja ulkona ja huoltajien osallisuuden mahdollistaminen.

Henkilöstö nosti palautteessaan esiin luottamukselliset suhteet huoltajien kanssa sekä lasten tasa-arvoisen huomioinnin. Esiin nousi myös Koronatilanteen mukanaan haasteet huoltajien osallisuuden mahdollistamiseen. Huoltajien osallisuus ei ole mahdollistunut toivotulla tavalla. Myös oppimisympäristöissä ja lasten osallisuudessa koettiin olevan vielä kehittämisen tarvetta.

 

Palautteesta nostetut kehittämiskohteet toimintakaudelle 2021-2022

Saadun palautteen perusteella olemme nostaneet yhteiset tavoitteet Kangasalan varhaiskasvatukseen toimintakaudelle 2021-2022. Kehittämiskohteina on huoltajien osallisuuden kehittäminen, oppimisympäristöjen kehittäminen sisällä ja ulkona sekä joustavan esi- ja alkuopetuksen Oksa-toiminnan vahvistaminen ja kehittäminen.