Kangasalan varhaiskasvatus mukana viisivuotiaiden kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa


Kangasalan varhaiskasvatus mukana viisivuotiaiden kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeiluun tulevat kunnat on nyt valittu ja Kangasala on yksi kokeilukunnista. Kokeilu kohdistuu vuonna 2016 ja 2017 syntyneisiin lapsiin.

Kuntia, joissa järjestetään kaksivuotista esiopetusta elokuusta alkaen, on 105. Näiden kuntien lisäksi on valittu kokeilukuntia, jotka eivät järjestä kaksivuotista esiopetusta, mutta toimivat verrokkikuntina.

Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kokeilusta tiedotetaan huoltajia heti kun saamme lisää tietoa kokeilusta tarkemmin. Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää ensimmäisen webinaarin kokeilukunnille 5. helmikuuta, jonka jälkeen tiedotamme asiasta lisää.