Lamminrahkan päiväkoti

Lamminrahkan päiväkoti tarjoaa varhaiskasvatusta 0-5 -vuotiaille. Lamminrahkan 6-ryhmäinen päiväkoti sijaitsee uudessa koulukeskuksessa Lamminrahkan asuinalueella lähellä Tampereen rajaa. Päiväkoti avattiin elokuussa 2023 ja toimii samassa rakennuksessa koulun kanssa (1.–6. lk). Teemme monipuolisesti ja aktiivisesti yhteistyötä koulun kanssa ihan päiväkodin pienimmistä ryhmistä…

Ilmoittautuminen esi- ja perusopetukseen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi 2023–2024

Esiopetukseen ilmoittautuminen Perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta järjestetään toimikaudella 2023–2024 vuonna 2017 syntyneille lapsille tai 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä oleville vuonna 2018 syntyneille lapsille Kangasalan kaupungin esiopetusyksiköissä. Perusopetuslain mukaisesti lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena. Lapsen huoltajan on…

Kangasalan varhaiskasvatuksen huoltajien antama palaute toimintavuodelta 2021 2022

Kangasalan varhaiskasvatuksessa toteutettiin keväällä 2022 palautekysely varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten huoltajille. Kysely kohdistettiin myös yksityiseen varhaiskasvatukseen. Kysely avulla saimme arvokasta palautetta toiminnastamme toimintakaudelta 2020-2021. Kiitos kaikille vastaajille! Huoltajat antoivat positiivista palautetta pedagogisesta toiminnasta ja oppimisympäristöistä. Lapsella on mahdollisuus leikkiä ja…

Koululaisten iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen

1. ja 2. luokkalaisten koululaisten iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen lukuvuodelle 2022-2023 tehdään 16.2. – 2.3.2022 sähköisesti Kangasalan kaupungin verkkosivuilla: kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/perusopetus/iltapaivatoiminta-ja-kerhotoiminta/iltapaivatoiminnan-jarjestaminen-ja-maksut/ Iltapäivätoimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja sitä järjestetään koulun työpäivinä maanantaista perjantaihin klo 12.00-16.30. Kerho alkaa lapsen koulupäivän päätyttyä. Koulujen loma-ajat eivät kuulu…