Lasten kotihoidon tuki

Lakisääteinen kotihoidon tuki Kotihoidon tukea maksetaan alle 3-vuotiaasta lapsesta, jota ei hoideta kunnallisessa varhaiskasvatuksessa tai yksityisessä palvelusetelipäiväkodissa. Kotihoidon tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, jolloin perhe voi valita lapsikohtaisesti kotihoidon tuen tai yksityisen hoidon tuen. Jos lapsi on kunnan järjestämässä…

Yksityisen hoidon tuki,kuntalisä ja sisaruslisä – hakeminen ja määrät

Yksityisen varhaiskasvatuspaikan ja yksityisen hoidon tuen hakeminen Vanhemmat voivat järjestää alle kouluikäisen lapsen hoidon yksityisen hoidon tuen avulla yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Tukea maksetaan vanhempien valitsemalle yksityiselle varhaiskasvatuspalvelujen tuottajalle (yksityinen perhepäivähoitaja, yksityinen ryhmäperhepäiväkoti tai yksityinen päiväkoti), jonka kunta on hyväksynyt. Yksityisen hoidon tukea voi…