LAPSEN OIKEUS KOKOAIKAISEEN VARHAISKASVATUKSEEN 1.8.2020 ALKAEN


Varhaiskasvatuslaki muuttuu 1.8.2020 alkaen siten, että kaikilla lapsilla on yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen. Muutoksella vahvistetaan lasten yhdenvertaisuutta perheen tilanteesta riippumatta. Nyt tehdyn lakimuutoksen myötä kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus osallistua varhaiskasvatukseen lapsen tarpeen mukaan. Oikeus varhaiskasvatukseen ei riipu siitä, onko lapsen vanhempi tai muu huoltaja työssä koko- tai osa-aikaisesti, ovatko he työttöminä tai osallistuvatko työvoimapoliittisina toimina järjestettyihin koulutuksiin tai työharjoitteluun tai ovatko vanhemmat yrittäjiä tai opiskelevatko he. Varhaiskasvatuksen laajuuteen ei myöskään vaikuta jatkossa, onko lapsen vanhempi perhevapaalla tai hoitovapaalla perheen muun lapsen hoidon vuoksi.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määrittyvät edelleen valitun varhaiskasvatusajan mukaisesti. Tästä lisätietoa löytyy Kangasalan kaupungin varhaiskasvatuksen nettisivuilta.
Mikäli lapsen varhaiskasvatusaikaan halutaan muutos tulee asiasta sopia lapsen varhaiskasvatuspaikan esimiehen kanssa.
Perheen tilanne ei myöskään jatkossa enää vaikuta yksityisen hoidon tuen tasoon.