Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu Kangasalla


Lapsia leikkimässä lattialla

Kangasala on valittu mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kokeilu perustuu kokeilulakiin (1046/2020). Kunnat on valikoitu mukaan satunnaisotannalla, ja maaliskuussa valitaan ministeriön tutkijaryhmän toimesta kokeilutoimipaikat Kangasalla.

Kokeilu koskee lapsia, jotka ovat syntyneet vuosina 2016 ja 2017.  Osa kokeiluun osallistuvista lapsista valitaan satunnaisotannalla koeryhmiin ja osa verrokkiryhmiin, ja vain osa viisivuotiaista osallistuu kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun.

Kokeilutoimipaikaksi voi valikoitua vain seuraavat kriteerit täyttävä päiväkoti:

  • Yksikkö järjestää esiopetusta (myös ne varhaiskasvatusyksiköt, joiden välittömässä läheisyydessä on esiopetuspaikka, kelpaavat).
  • Lapsi voi jatkaa päivää esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa samassa toimipaikassa.
  • Varhaiskasvatuksen ulkopuolelta tuleville viisivuotiaille voidaan tarjota sieltä paikkaa kahdeksi vuodeksi.
  • Toimipaikassa pitää pystyä toteuttamaan kokeilun opetussuunnitelmaa.

Vuonna 2016 syntyneistä lapsista kokeiluun pääsevät mukaan

  • ne lapset, jotka ovat parhaillaan varhaiskasvatuksessa sellaisessa toimipaikassa, joka valikoituu kokeilutoimipaikaksi.
  • ne varhaiskasvatuksen ulkopuolella olevat lapset, jotka asuvat kelpoisen toimipaikan alueella.
  • ne 2016 syntyneet lapset, joilla oli varhaiskasvatushakemus kokeilutoimipaikaksi valikoituvaan päiväkotiin 12.3.2021 mennessä.

Vuonna 2017 syntyneisiin lapsiin kokeilu kohdistuu vuonna 2022.

Tiedotamme kokeiluun mukaan päässeiden päiväkotien 2016 syntyneiden lasten huoltajia tarkemmin, kun tiedot mukaan valikoiduista yksiköistä on saatu opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Kokeiluun ei voi hakea enää jälkikäteen.

Lisätietoja antaa:

Mari Järvenpää, mari.jarvenpaa@kangasala.fi

Katri Jaakkola, katri.jaakkola@kangasala.fi

Kangasalan kaupunki, Varhaiskasvatus