Kasvatus ja koulutus kestävään elämäntapaan

Varhaiskasvatus

Kaikessa varhaiskasvatuksen toiminnassa huomioidaan ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävän elämäntavan välttämättömyys. Arjen valinnoilla ja toimilla ilmennetään vastuullista suhtautumista luontoon ja ympäristöön. Varhaiskasvatuksessa edistetään välineiden ja tilojen yhteiskäyttöä, kohtuullisuutta, säästäväisyyttä, korjaamista ja uusiokäyttöä.

Varhaiskasvatuksen kestävän kehityksen tukena käytetään Keke päiväkodissa – Kestävän kehityksen opasta. Teemat sisältyvät läpäisyperiaatteella varhaiskasvatusyksiköiden toimintasuunnitelmaan. Kestävän kehityksen periaatteisiin kuuluu lasten ja vanhempien osallisuus, toiminnallisuus, kestävän kehityksen tavoitteiden huomiointi arkitoiminnoissa ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. Päiväkodit voivat ilmoittautua Vihreä lippu -ohjelmaan, joka on päiväkotien kestävän kehityksen ohjelma. Ohjelman kriteerit täyttävä osallistuja saa ohjelman tunnuksena toimivan Vihreän lipun käyttöoikeuden.

Opetus

Koulujen ja oppilaitosten tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua kestävään elämäntapaan. Tavoitteena on kasvattaa ympäristötietoisia, kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia. Lapsille ja nuorille opetetaan tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuden rakentamista ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille. Lasten ja nuorten sekä henkilöstön ympäristötietoisuutta sekä aktiivisuutta kestävään elämäntapaan lisätään.

Koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen työn tukena on Keke koulussa-kestävän kehityksen opas.

https://www.kierratyskeskus.fi/kekekoulussa

Opas kertoo tiiviisti ja käytännönläheisesti koulun arkitoimintojen järjestämisestä, oppilaiden osallistumisesta sekä kestävän kehityksen huomioimisesta opetuksessa. Kestävän kehityksen teemojen tarkastelu eri oppiaineiden näkökulmista auttaa oppilaita hahmottamaan luonnon, talouden ja yhteiskunnan toimintaa ja vuorovaikutussuhteita. Vihreä lippu -ohjelmaan on myös koulujen mahdollista ilmoittautua. https://vihrealippu.fi/