Ilmastonmuutoksen torjunta

Kangasalan kaupungin ilmastotyö on perustunut energiatehokkuussopimuksiin (2009-2016 ja 2017-2025), kaupunkistrategiaan sekä seudulliseen ilmastotyöhön, jonka tavoitteena on hiilineutraali kaupunkiseutu 2030. Vuonna 2019 Kangasalan kaupunki liittyi myös Hinku –sitoumukseen. Vuodesta 2010 alkaen on ilmastotyön tukena seurattu ja analysoitu Kangasalan kasvihuonepäästöjen kehitystä CO2 –raporttien perusteella.

Vuoden 2020 aikana kaupunki laatii Hiilineutraali Kangasala 2030 –tiekartan. Ilmastotyötä, neuvontaa ja tiedotusta kehitetään yhteistyössä eri palvelualueiden, konserniyhtiöiden, yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Ilmasto- ja energiatehokkuusasioille laaditaan ilmastotiekartan yhteyteen tiedotussuunnitelma.

Lisää tietoa ilmasto- ja energia-asioista:
Kangasalan ilmastotyön esittely 2019
www.ilmasto-opas.fi
www.motiva.fi