Energian kulutuksen hallinta ja uusiutuva energia

Energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä edistetään kaupungin omassa ja kaupungin asukkaiden ja yritysten toiminnassa. Neuvontaa ja tiedotusta kehitetään yhteistyössä eri palvelualueiden, konserniyhtiöiden, yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Vuonna 2016 Uusiutuvan energian kuntakatselmuksessa selvitettiin mahdollisuuksia edistää uusiutuvan energian tuotantoa Kangasalan kaupungin alueella. Kangasalan kaupunki on myös osallistunut muihin selvityksiin ja projekteihin liittyen mm. biokaasun ja bioenergian edistämiseen Kangasalla.

Seudullisesti energiatehokkuusneuvontaa toteuttaa Rakentamisen ja asumisen neuvontapalvelu RANE. Myös Motivan sivuilta löytyy paljon tietoa asumisen ja yritysten avuksi.

Kangasalan kaupungin rakennusvalvonta on laatinut ohjeet maalämpöä suunnitteleville ja kaupunki on myös teettänyt maalämpöpotentiaalikartan, josta käy ilmi maalämmön todennäköinen tehokkuus kaupungin eri alueilla.

Kaupungin oma energiankäyttö
Kaupungin palvelurakennusten, ulko- ja katuvalaistuksen, keittiöiden sekä vesi– ja jätevesihuollon yhteenlaskettu energiankulutus oli 35 GWh, josta noin puolet on sähköä ja puolet lämpöä. Seudullisesti kilpailutettu sähkö on 100% päästötöntä. Öljylämmityksiä on muutettu uusiutuvilla energioilla toimiviksi. Kun Ranta-Koiviston lämpökeskus valmistuu, kaupungin energianhankinnasta noin 90% on päästötöntä. Kaupungin energiatehokkuutta toteutetaan energiatehokkuussopimuksen pohjalta. Sopimuksessa huomioitavien selvien säästötoimenpiteiden lisäksi energiatehokkuustyötä tehdään myös muilla tavoilla, mahdollisimman kustannustehokkaasti ja todellisiin kulutuksiin ja päästöihin vaikuttaen.

Kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuutta kehitetään monella tasolla. Tie- ja ulkovaloja saneerataan LED-pohjaisiksi ja kauko-ohjattaviksi. Vesilaitoksella on omat energiatehokkuustoimenpiteensä.