Energiatehokas ja hiilineutraali Kangasala 2030

 

 

Hiilineutraali Kangasala 2030

Kangasalan kaupunkistrategia 2025 tavoittelee kestävää kasvua ja hiilineutraaliuden edistämistä. Näiden tavoitteiden edistämiseksi on laadittu Ilmasto- ja energiatehokkuustyön tiekartta, jonka tavoitteena on hiilineutraali Kangasala 2030.

Kangasala on aloittanut varsinaisen energiatehokkuustyön vuonna 2009 sitoutumalla työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimukseen. Tehtäväkenttä on 2010-luvulla laajentunut ilmastotyöhön. Nykyään tavoitellaan, tehdään, suunnitellaan ja raportoidaan ilmasto- ja energiatehokkuustyötä kokonaisuutena. Energiatehokkuussopimuksessa on voimassa toinen kausi 2017-2025. Hinku (Hiilineutraalit kunnat) -sitoumuksen kaupunki teki vuonna 2019. Seudullisesti Kangasala on sitoutunut Tampereen kaupunkiseudun yhteisiin ilmastotavoitteisiin.Voit siirtyä myös Sykkeen sivustolle tarkempaan tarkisteluun.

 

Raportointi ja päästölaskenta

Ilmasto- ja energiatehokkuustyöstä raportoidaan vuosittain kaupunginhallitukselle tehdyt toimenpiteet, suoran energiankulutuksen kehitys, säästöt ja taloudellinen tarkastelu. Päästöseurannassa käytämme SYKE:n Hinku-laskentaa, sivustolta löytyy myös päästölaskennan analyysit sekä skenaariotyökalu ja muiden kuntien päästötiedot. Lisäksi vuoteen 2022 asti päästöjä on tarkasteltu vuosittain tilattavien CO2-raporttien avulla. Päästölaskenta kehittyy jatkuvasti, ja sitä pyritään hyödyntämään myös ilmastotyön vaikuttavuutta arvioidessa.

Linkit:

Seudullinen ilmastotyö: https://tampereenseutu.fi/tulevaisuus/hiilineutraali-kaupunkiseutu/

Energiatehokkuustyön raportit 2019, 2018 ja 2017.

Päästölaskenta  https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/