Yleistä

Kangasalan kaupunkistrategia 2025 tavoittelee kestävää kasvua ja hiilineutraaliuden edistämistä. Strategian mukaan vaalimme ympäristöämme; harjut, järvet ja lintuvedet ovat vahvuuksiamme. Huolehdimme myös ympäristöstä ja sen vetovoimaisuudesta. Ehkäisemme ilmastonmuutosta kulkutapamuotoihin vaikuttaen ja kestävää liikkumista edistäen.

Kangasala on solminut jo vuonna 2009 Kuntien vapaaehtoisen energiatehokkuussopimuksen (KETS). Sopimusjärjestelmään liittyessään Kangasala sitoutui ohjeelliseen 9 %:n energiankäytön tehostamiseen vuoden 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä. Tavoitteen saavuttamisen tueksi laadittiin energiatehokkuuden toimintasuunnitelma. Tavoitteista saavutettiin vuoden 2016 loppuun mennessä 72 %. Lisäksi ilmastopäästöjä vähennettiin lämmitysmuotojen vaihdoksilla ja käyttöön liittyvillä energiatehokkuustoimenpiteillä.

Uuden jatkokauden (2017-2025) sopimus on hyväksytty kunnanhallituksessa 5.6.2017.

Kaupungin ilmastotyöhön on vaikuttanut merkittävästi Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia.

Energiatehokkuus- ja ilmastotyötä on toteutettu näiden sopimusten ja sitoumusten pohjalta poikkihallinnollisena yhteistyönä. Lisäksi Tampereen kaupunkiseudun yhteistyö on merkittävässä asemassa.