Tavoitteena hiilineutraali Kangasala 2030


Kangasalan ilmasto- ja energiatehokkuustyön avuksi on laadittu tiekartta, jonka tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä vähentää ilmastopäästöjä 80% vuoden 2007 päästöistä ja kompensoida loput 20%.

Kuvassa Kangasalan päästöt 2005-2019

Tavoitteet perustuvat Tampereen kaupunkiseudun strategiaan. Ilmasto- ja energiatehokkuustyön tiekartta hyväksyttiin Kangasalan kaupunginhallituksessa 26.4.2021.

Tiekartan tavoitteet on jaoteltu viiteen eri asiakokonaisuuteen, joista kolme sisältävät ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviä toimenpiteitä: eheä maankäyttö ja kestävä liikenne, uudistuva energian tuotanto ja kulutus, sekä resurssiviisas kuluttaminen ja tuotanto. Sopeutuva Kangasala on oma kokonaisuutensa ja kehittyvä ilmastotyö omansa. Kunkin tavoitteen alle on määritelty laaja kirjo toimenpiteitä.

Kuvassa ilmastotiekartan tavoitteet
Ilmastotiekartan tavoitteet on jaoteltu viiteen eri asiakokonaisuuteen (Lähde: Ilmastotyön tiekartta, Tampereen kaupunkiseutu)

Kangasalan ilmastotyön lähtökohtana on ensisijaisesti sisällyttää hiilineutraalisuustavoite osaksi kaupungin normaalia toimintaa. Näin saadaan laajempia vaikutuksia kustannustehokkaammin kuin erillistoimien avulla. Tiekartta on konkreettinen ja helposti käytettävä. Toimenpiteille on määritelty mittareita, joiden avulla niiden toteutumista seurataan.

Tiekarttaa on työstetty yli vuoden ajan. Työssä on ollut mukana laaja joukko eri palvelualueiden ja sidosryhmien edustajia. Työtä on koordinoinut poikkihallinnollinen energiatehokkuustyöryhmä.

Kangasalan kaupungin organisaatiossa monilla aloilla on tehty ilmastotyötä jo pitkään, ja osa tiekartassa listatuista toimenpiteistä on jo käytössä. Tiekartan avulla ne saadaan näkyväksi ja aktiiviseen seurantaan. Laadintaprosessin aikana tunnistettiin myös kehitystarpeita, lisäksi tiekartan toimenpiteitä on tarkoitus lisätä ja tarkentaa, kun sitä päivitetään seuraavan kerran. Tiekarttaa päivitetään 2-3 vuoden välein.

”On ollut hienoa, kuinka aktiivisesti useat eri kaupungin palvelualueet ovat työhön osallistuneet. Yksiköt ovat parhaita asiantuntijoita oman alansa tehokkaimpien toimenpiteiden tunnistamisessa ja niiden toimeenpanon toteutuksessa. Palaute luottamushenkilöiltä on ollut positiivista ja kannustavaa. Ilmastotyö ymmärretään tärkeäksi osaksi tulevaisuuden kaupunkikehitystä”, toteaa energia-asiantuntija Kirsti Raulo.

Sopeutuminen ilmastonmuutokseen ennakoi tulevia riskejä ja mahdollisuuksia

Ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt kaupungin toimintaan ja asukkaiden elinympäristöön. Päästöjä vähentävien tavoitteiden lisäksi tiekartassa on osa-alue, jossa määritellään sopeutumistoimia. Sopeutumistoimilla tarkoitetaan mm sitä, että ilmaston muuttuminen tulee huomioida esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelussa, rakentamisessa ja riskienarvioinnissa. Ilmastonmuutoksen vaikutusten ennakointi on myös taloudellisen riskienhallinnan kannalta äärimmäisen tärkeää.

Päästölaskenta kehittyy

Tiekartan toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain. Tiekarttaa myös päivitetään muutaman vuoden välein. Päästölaskennan kehittyessä ja tarkentuessa pyritään arvioimaan päästövaikutuksiltaan merkittävimmät toimenpiteet. Tällä hetkellä käytössä olevan Hinku-laskennan mukaan Kangasalan päästöt ovat vuosina 2007-2019 pienentyneet 25%. Asukaskohtaiset päästöt ovat pienentyneet 32%. Laskennan perusteet ja eri laskentamalleja on saatavissa avoimelta sivustolta paastot.hiilineutraalisuomi.fi

Kuvassa Kangasalan päästöt 2005-2019
Kangasalan päästöt 2005-2019 Hinku-laskentamenetelmällä laskettuna. lähde: paastot.hiilineutraalisuomi.fi

Kangasalan kaupungin ilmasto- ja energiatehokkuustyön tiekartta löytyy kokonaisuudessaan kaupungin verkkosivuilta. Tiekarttaa ohjaaviin tavoitteisiin ja sen tarkempiin toimenpiteisiin pääset tutustumaan osoitteessa www.kangasala.fi/wp-content/uploads/2021/05/Ilmasto-ja-energiatehokkuustyon-tiekartta-hyvaksytty.pdf Lisätietoja Kangasalan energiatehokkuus- ja ilmastotyöstä löytyy kaupungin verkkosivuilta kestävän kasvun osiosta. Tutustu sivustoon oheisen linkin kautta  www.kangasala.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/kestava-kasvu/yleista/ 

Lisätietoja: Energia-asiantuntija Kirsti Raulo, kirsti.raulo@kangasala.fi, 040 133 6268