Yhteystiedot

Sosiaali- ja terveyskeskus
Myllystenpohjantie 2, 2. krs
PL 50
36201 Kangasala

Puh. 03 5655 3000

Avoinna ma - pe 9 - 15

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kangasala.fi

Omaishoidon tuki

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tukeen kuuluu  omaishoitajalle maksettava palkkio, vapaapäivät ja omaishoitoa tukevat palvelut, jotka määritellään yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja edellytykset määritellään laissa ja kunnan toimintaohjeessa. Palvelun laajuuden määrittelee kaupunki ja tukea voidaan myöntää  talousarviossa varatun määrärahan puitteissa. Tuen tavoitteena on mahdollistaa jatkuvaa ja runsasta  hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevan henkilön asuminen omassa kodissaan.

Hakemukset ja tiedustelut

Yli 65-vuotiaat:
Ikäneuvo

Alle 65-vuotiaat:
Kuntoutusohjaaja
Erja Tapio
p. 050 323 1932, puh.aika ma-ke klo 9-10


Lisätietoja omaishoidon tuesta antavat myös kotihoidon ohjaajat ja vanhushuollon sosiaalityöntekijä puh. 050 550 9742

Postiosoite:
Kangasalan kaupunki
Sosiaali- ja terveyskeskus / KV 3
PL 50
36201 Kangasala